سیاوش , jolsi

سیاوش

 میدانی؟ هیچ کس، هیچ چیز را واقعافراموش نمی کند!!!!
سیاوش , jolsi

سیاوش

مطالب
cloobid
jolsi
، 10 سال و 4 ماه و 29 روز
مرد 35 ساله متاهل
دکتري و بالاتر ، میکروبیولوژیست(محقق)

رسانه ها

 • استقلال تهران , esteghlal_tehran
 • زیست شناسی , biologyiran
 • کلوب میکروبیولوِژی , microbiologyclub
 • میكروبیولوژی , microbiology_club
 • شعر نو , shere_no
 • 309 رسانه

  morebox img


تبلیغات

سیاوش , jolsi
اغلب فکر می کنیم از بس گرفتاریم به خدا نمی رسیم
غافل از این که ، از بس به خدا نمی رسیم گرفتاریم
ادامه
99
سیاوش , jolsi
مخاطب خاص 1 ساعت پیش
ادامه
سیاوش , jolsi
شاعر که باشی هیچ کس جدی ات نمیگیرد
حتی اگر بگویی دوستت دارم میگویند:
وای چه ٰشعر ٰقشنگی !!!

ادامه
سیاوش , jolsi
اگر او ، برای تو ساخــته شــده
من ، برای تو ویران شده‌ام .
ادامه
کامنت بنویسید...
حكیم , 220931
24 دقیقه پیش
عاشقانه است
ادامه
سیاوش , jolsi
1 ساعت پیش
سپاس
ادامه
مرتضی , 4951
1 ساعت پیش
+++++
ادامه
سیاوش , jolsi
دردی که انسان را به سکوت وامیدارد
بسیار سنگین تر از دردیست که
انسان را به فریاد وامیدارد...!

و انسانها فقط
به فریاد هم میرسند، نه به سکوت هم!

ادامه