م ه  , jazzaabb

م ه

م ه  , jazzaabb

م ه

مطالب تصاویر 31
cloobid
jazzaabb
، 7 سال و 6 ماه و 6 روز
مرد 41 ساله متاهل
فوق ليسانس ،

آلبوم تصاویر

31 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

م ه  , jazzaabb
1 سال پیش
17ماه پس از جشن توافق
نرخ دلار از 3900تومان گذشت
و به 4هزار تومان نزدیک می شود.
می گفتند چنان رونقی بیاوریم
که نیازی به یارانه نباشد!
#پوپولیسم

#سلام آقای صادقی و همه وکیل-الدوله ها!
ادامه
99
م ه  , jazzaabb
1 سال پیش
واااای ‏سوختیم !

آخوندی: نترس عزیزم راحت بمیر بیمه ای
ابتکار: مرگ حقه بلای طبیعیه
زنگنه : خودتون خاموش میشین
محمد شریعتمداری: صدقه ندادی عزیزم
سورنا
ادامه
م ه  , jazzaabb
1 سال پیش
واااای ‏سوختیم !

آخوندی: نترس عزیزم راحت بمیر بیمه ای
ابتکار: مرگ حقه بلای طبیعیه
زنگنه : خودتون خاموش میشین
محمد شریعتمداری: صدقه ندادی عزیزم
سورنا
ادامه
م ه  , jazzaabb
تصاویر آلبوم از م ه 1 سال پیش