آریان غریب , jamal_z

آریان غریب

آریان غریب , jamal_z

آریان غریب

مطالب
cloobid
jamal_z
، 4 سال و 9 ماه و 21 روز
مرد 44 ساله متاهل
فوق ليسانس ، کارمند


تبلیغات

امیر حسین , hoseinjafari


مهربان و ملایم باش،
اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…
به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…
به تلخی ها اجازه نده شیرینی زندگیت را از تو بربایند
ادامه
99
11
1
رضا آزرم , storm2002
سه شنبه 20 شهریور ، 17:30
احسنت
ادامه
آریان غریب , jamal_z
گاهی چقدر دلم یك رفیق شش دانگ میخواهد...
كسی كه به دور از جنسیت همراهت باشد،
مذكر و مونث فرقی ندارد...
فقط كسی باشد كه بفهمد حالت را...
بتوانی به دور از حاشیه و ترس از هر چیزی،
تا نا كجا آبادهِ زندگی بروی..
اگر كمی حد دوستی های معمولی خود را می دانستیم؛
كمی دندان به جگر می گذاشتیم و احساساتمان را بیان نمی كردیم
حال قضیه فرق میكرد و بهترین های زندگیمان را هنوز هم كنار خود داشتیم!
می توانستیم تا سالیان دراز از دیدن حالشان؛حالمان جان بگیرد
می توانستیم
به جای خاطراتِ تلخ ؛
زندگی را پراز خاطراتِ شیرین و دوست داشتنی كنیم..
مگر چه میشود كه پای عشق را وسط نكشید؟!
همه چیز كه نباید به عشق ختم شود...
بعضی دوستی ها باید ناب بمانند...
ادامه
13
آریان غریب , jamal_z
ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﻧﺪ !
چهﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺘﻨﺪ ...
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺴﺎﺯ ...
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ...
ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ...
تاﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩ !
ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ !
ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ....
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖﻭﻟﯽ ...ﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺪ ﮐﺮﺩ!
ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﮐﻢ ﻧﺒﻮﺩ ....
ادامه
کامنت بنویسید...
رضا آزرم , storm2002
سه شنبه 20 شهریور ، 17:32
لایک
ادامه
عیسی7777777  , daravanadar
یکشنبه 18 شهریور ، 08:07
سلام
ادامه
کمال  , senoo1350
یکشنبه 3 تیر ، 08:37
مرسی
ادامه