پارس  سافت , iut_ui

پارس سافت

پارس  سافت , iut_ui

پارس سافت

مطالب
cloobid
iut_ui
، 11 سال و 10 ماه و 22 روز
مرد 36 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ،


تبلیغات

پارس  سافت , iut_ui
زبان آلمانی را در ۹۰ جلسه (سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته و هر سطح شامل ۳۰ جلسه در سه برنامه مجرا می باشد ) تضمینی فرا بگیرید. این برنامه شامل ۳۰ درس ۳۰ دقیقه ای می باشد. هر روز یک درس بیاموزید و در صورت نیاز روز بعد همان درس را تکرار کنید. با این کار شما به سادگی و بدون نیاز به دانستن قواعد، زبان آلمانی یاد می گیرید. ضمن اینکه با کمک این برنامه، زبان انگلیسی شما هم تقویت خواهد شد.

حتما می پرسید چگونه؟

کافی است که شما تا حدودی به زبان انگلیسی آشنا باشید (دانستن تعدادی کلمات انگلیسی). هر کلمه و یا هر جمله ای که به زبان آلمانی بیان می شود، معادل انگلیسی آن هم توضیح داده خواهد شد. بنابراین بعد از ۹۰ جلسه هم زبان آلمانی را فرا گرفته اید و هم تا حدودی با زبان انگلیسی آشنا شده اید.

امتحان کنید، مطمئنا پشیمان نخواهید شد!!!
ادامه
99
پارس  سافت , iut_ui
زبان ترکی را در ۳۰ جلسه تضمینی فرا بگیرید. این برنامه شامل ۳۰ درس ۳۰ دقیقه ای می باشد. هر روز یک درس بیاموزید و در صورت نیاز روز بعد همان درس را تکرار کنید. با این کار شما به سادگی و بدون نیاز به دانستن قواعد، زبان ترکی استانبولی یاد می گیرید. ضمن اینکه با کمک این برنامه، زبان انگلیسی شما هم تقویت خواهد شد.

حتما می پرسید چگونه؟

کافی است که شما تا حدودی به زبان انگلیسی آشنا باشید (دانستن تعدادی کلمات انگلیسی). هر کلمه و یا هر جمله ای که به زبان ترکی بیان می شود، معادل انگلیسی آن هم توضیح داده خواهد شد. بنابراین بعد از ۳۰ جلسه هم زبان ترکی را فرا گرفته اید و هم تا حدودی با زبان انگلیسی آشنا شده اید.

امتحان کنید، مطمئنا پشیمان نخواهید شد!!!

ادامه
پارس  سافت , iut_ui
زبان فرانسه را در ۹۰ جلسه (سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته و هر سطح شامل ۳۰ جلسه در سه برنامه مجرا می باشد ) تضمینی فرا بگیرید. این برنامه شامل ۳۰ درس ۳۰ دقیقه ای می باشد. هر روز یک درس بیاموزید و در صورت نیاز روز بعد همان درس را تکرار کنید. با این کار شما به سادگی و بدون نیاز به دانستن قواعد، زبان فرانسه یاد می گیرید. ضمن اینکه با کمک این برنامه، زبان انگلیسی شما هم تقویت خواهد شد.

حتما می پرسید چگونه؟

کافی است که شما تا حدودی به زبان انگلیسی آشنا باشید (دانستن تعدادی کلمات انگلیسی). هر کلمه و یا هر جمله ای که به زبان فرانسه بیان می شود، معادل انگلیسی آن هم توضیح داده خواهد شد. بنابراین بعد از ۹۰ جلسه هم زبان فرانسه را فرا گرفته اید و هم تا حدودی با زبان انگلیسی آشنا شده اید.

امتحان کنید، مطمئنا پشیمان نخواهید شد!!!

ادامه
پارس  سافت , iut_ui
برنامه ترانه های کودکانه حاوی ترانه های زیبا و مختلف برای کودکان است. این اپلیکیشن حاوی ۳۵ ترانه مختلف (فارسی-انگلیسی-ترکی) در محیطی جذاب می باشد که دربصورت آفلاین (بدون نیازبه اینترنت) کار می کند.
با این اپلیکیشن علاوه بر اینکه کودکان خود را تشویق به یادگیری شعرهای مختلف می نمایید، می توانید تلفظ صحیح و درک درست معانی لغات را به کودکان خود بیاموزید.
ضمن اینکه با این برنامه می توانید کودک دلبندتان را سرگرم کنید و به انجام امور خودتان در خانه بپردازید.
ادامه