آزیتا  , irona

آزیتا

 عشقى در حد كمال ببخش تا عشقی در حد كمال بستانی....
آزیتا  , irona

آزیتا

مطالب
cloobid
irona
، 8 سال و 10 ماه و 30 روز
زن 77 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند


تبلیغات

آزیتا  , irona

اگر آنچه می نویسی
با ارزش تر از کاغذ و قلمت نباشد
به تمام درختان عالم خیانت کرده ای !

@deevanketab
ادامه
99
کامنت بنویسید...
 مدیریت و برنامه نویس , oldhacker
پنجشنبه 5 اسفند ، 09:38
زیبا و عمیق ++
ادامه
آزیتا  , irona
آزیتا 5 ماه پیش
عشقى در حد كمال ببخش تا عشقی در حد كمال بستانی....
آزیتا  , irona
5 ماه پیش
عشقى در حد كمال ببخش تا عشقی در حد كمال بستانی....
ادامه
آزیتا  , irona
آزیتا 10 ماه پیش
...
آزیتا  , irona

وقتی هنر تحت الحمایه ی سیاست قرار میگیرد، درست بدان میماند که زنی نتواند بدون اجازه ی شوهرش جایی برود و یا کار مستقلی انجام دهد.

#نون_نوشتن
#محمود_دولت_آبادی
ادامه