آزیتا  , irona

آزیتا

 آمدم ...
آزیتا  , irona

آزیتا

مطالب
cloobid
irona
، 9 سال و 2 ماه و 21 روز
زن 77 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند


تبلیغات

آزیتا  , irona
آزیتا 3 ماه پیش
آمدم ...
99
آزیتا  , irona

اگر آنچه می نویسی
با ارزش تر از کاغذ و قلمت نباشد
به تمام درختان عالم خیانت کرده ای !

@deevanketab
ادامه
کامنت بنویسید...
دانش بنیان , oldhacker
پنجشنبه 5 اسفند ، 09:38
زیبا و عمیق ++
ادامه
آزیتا  , irona
آزیتا 10 ماه پیش
عشقى در حد كمال ببخش تا عشقی در حد كمال بستانی....
آزیتا  , irona
10 ماه پیش
عشقى در حد كمال ببخش تا عشقی در حد كمال بستانی....
ادامه
آزیتا  , irona
آزیتا 1 سال پیش
...