سامان یزدان پناه , hossein_yazdan

سامان یزدان پناه

 پول که نداشته باشی به قصاب هم بری بهت دل نمیده چه برسه به عشقت.........  
سامان یزدان پناه , hossein_yazdan

سامان یزدان پناه

مطالب
cloobid
hossein_yazdan
، 3 سال و 10 ماه و 9 روز
مرد 26 ساله مجرد
ليسانس ، دانشجو..[تخصص بازرسی جوش.کارشناسی


تبلیغات

مهیاس الهی   , mehregan2016
بر تخت غرور اگر نشستی
بالله قسم! ای یزید پستی
چوبی که به دست توست گوید
دندان حسین را شکستی؟
زهرا نگهش بود به دستت
دستت شکند بدار دستی
چوب تو و بوسه‌ گاه احمد
باید بزنی بزن! که مستی
هم نخل امید ما بُریدی
هم رشتۀ جان ما گسستی
با این همه شعر کفر آمیز
معلوم شده که مِی ‌پرستی
تو قاتل کل انبیایی
بشنو که بگویمت که هستی
ای سر، نگهت به زینب افتاد
چون شد که دو چشم خویش بستی؟
هر چند سرت میان تشت است
در تشت نه! در دلم نشستی
با سوز درون بسوز "میثم"
مرثیه‌ سرای این سر استی
ادامه
99
سامان یزدان پناه , hossein_yazdan
خدایا آرامشی عطا فرما......
ادامه