حسنا , hosna1823

حسنا

 کانال تلگرامی من: /t.me/YekBaghalHarfff
حسنا , hosna1823

حسنا

مطالب تصاویر 3
cloobid
hosna1823
، 2 سال و 5 روز
زن 39 ساله مجرد
فوق ليسانس ، کارمند

آلبوم تصاویر

3 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • کلوب دات کام , recreation
 • ویژه , Especially
 • 21 رسانه

  morebox img


تبلیغات

حسنا , hosna1823
گاهی کلمات، آدمی را چنان به رفتن وامی‌دارند، که حتا خیالِ برگشتن، محال می‌شود.
ادامه
99
کامنت بنویسید...
خدیجه , hasti_asayesh
دوشنبه 31 اردیبهشت ، 19:37
عالی
ادامه
حسنا , hosna1823
حسنا 1 ماه پیش
کانال تلگرامی من: /t.me/YekBaghalHarfff
حسنا , hosna1823
و تو خاص‌ترین خواسته‌ی دست نیافتنی من بودی،

که نه میشد آنگونه که میخواستمت بخواهمت

و نه آنگونه که میخواستیم نخواهمت...
ادامه
حسنا , hosna1823
فکر میکردم آنقدر از نگاهم بیزار شده ای…که دور دور رفته ای…اما دور شده بودی تا پا به پا شدنت را نبینم…و اشکهای
خداحافظی را !!
(:
ادامه
کامنت بنویسید...
 , 13741001374
دوشنبه 27 فروردین ، 21:35
B vojodet eli"__'
ادامه
 , 13741001374
چهارشنبه 22 فروردین ، 11:50
Mrc rha(;
ادامه
حسنا , hosna1823
قدر بدان
"احساسات" آدمے را ڪه
میان انبوهی از توجه دیگران فقط وفقط برای تو "دلبرے" میڪند...
فقط شیرینے "لبخند هایش" را به تو هدیه میدهد،
فقط برق "چشمانش" را نثار تو میکند،
وبراے دیگر دوستدارنش میشود یڪ آدم "مغرور واز خودراضے"
"برایش دلبری ڪن"
آدمی ڪه "عاشقانه" به پای دوست داشتنت تمام "لحظاتش" را میدهد،
آدمی که وقتے عاشق میشود زندگے نمیڪند پرواز میڪند،

"پس مردانه دوستش بدار"
ودوست داشتنت را به او "ثابت ڪن"؛
اگر روزی بفهمد ڪه دوستش ندارید آنجاست که تا "عمق گریه" سکوت میکنند وتو برایش تمام میشوے...
ادامه