سها , honey75

سها

 باران نام دیگر تو بود:به شهر که می امدی هوا از بوی خوش پر میشد..خیابان ها از ازدحام نگاها و ماشین ها!
سها , honey75

سها

مطالب
cloobid
honey75
، 2 سال و 5 ماه و 10 روز
زن 17 ساله مجرد
يک سال کالج ، محصل


تبلیغات

سها , honey75
سها 2 ماه پیش
باران نام دیگر تو بود:به شهر که می امدی هوا از بوی خوش پر میشد..خیابان ها از ازدحام نگاها و ماشین ها!
99
کامنت بنویسید...
حمیدرضا استقلالی , hamidgodarzi
جمعه 15 اردیبهشت ، 18:13
تولدت مبارک
ادامه
 , saeed_mofrad
شنبه 26 فروردین ، 23:58
like
ادامه
حمید , newseason
شنبه 5 فروردین ، 23:55
حمیدم
ادامه
سها , honey75
جهان سوم جاییست که هرکس بخواهد مملکتش را اباد کند خانه اش خراب میشود!
و هرکس بخواهد خانه اش را اباد کند باید برای ویرانی مملکتش بکوشد...
#پروفسور حسابی
ادامه
کامنت بنویسید...
پیام ت , danceimannn
سه شنبه 15 فروردین ، 15:16
لایک
ادامه
سها , honey75
5 ماه پیش
ادامه
سها , honey75
دلتنگی برای خانه از ان بیماریهاییست که حداقل من در برابر ان مصونیت دارم
چون تاحالا نشنیده ام کسی دلش برای پرورشگاه تنگ بشود
شما چطور؟شنیده اید؟
+جین_وبستر......+بابا لنگ دراز
ادامه
کامنت بنویسید...
مـ؁ـهـ؁ـدی دیـ؁ـونـه , mahdi_sarmast
شنبه 4 دی ، 02:47
.....۞۞۞۞۞......................۞۞۞۞۞
..۞۞۞۞۞۞۞۞............۞۞۞۞۞۞۞۞
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞....۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞.۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
..۞۞۞۞۞مـ؁ـهـ؁ـدی دیـ؁ـونـه۞۞۞۞۞
....۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
........۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
..............۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
....................۞۞۞۞۞۞۞۞۞
........................۞۞۞۞۞۞
...........................۞۞۞۞
............................۞۞۞
.............................۞۞
..............................۞
ادامه
 , saeed_mofrad
جمعه 3 دی ، 14:34
like
ادامه
سها , honey75
سها 5 ماه پیش
مژدگانی میدهم....هرکس مرا پیدا کند
کامنت بنویسید...
 , aqzxs
شنبه 5 فروردین ، 21:24
باریکلا به تو و درکت
ادامه
مـ؁ـهـ؁ـدی دیـ؁ـونـه , mahdi_sarmast
پنجشنبه 23 دی ، 19:29
فقط من درکش میکنم بس
ادامه
سها , honey75
پنجشنبه 23 دی ، 13:17
نه تنها منو پیدا نکردی مطلب رو هم نگرفتی
ادامه