دردونه  , homi_91

دردونه

 چقدر سخته بجایی برسی ک حتی به چشماتم نتونی اعتماد کنی
دردونه  , homi_91

دردونه

مطالب
cloobid
homi_91
، 5 سال و 4 ماه و 5 روز
زن 28 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

دردونه  , homi_91
ترجیح میدم یه پاسپورت پر از مهر داشته باشم...
تا یه خونه پر از وسیله...
.
.
.
.
.
دنیا خیلی چیزا داره که بهت نشون بده....!

ادامه
99
دردونه  , homi_91
دلبرم چاق که نه ! باب دل یار شده
شکل آن سوگلی دوره قاجار شده
╚═════════ ೋAZNAღೋ ═════════╝
ادامه
دردونه  , homi_91
دردونه 7 ماه پیش
چقدر سخته بجایی برسی ک حتی به چشماتم نتونی اعتماد کنی
دردونه  , homi_91
دردونه 9 ماه پیش
.