سحر امین پور , holo.80

سحر امین پور

سحر امین پور , holo.80

سحر امین پور

مطالب
cloobid
holo.80
، 4 ماه و 23 روز
زن 28 ساله مجرد
،


تبلیغات

سحر امین پور , holo.80
مثل قبل لبخند میزنند
زندگی میکنند
ادامه
99
سحر امین پور , holo.80
میخواهم آنقدر غرق من بشوی...
که اسمت از یادت برود...
آنقدر غرق ، که هیچ غواص ماهری پیدایت نکند...
میخواهم اینقدر بگویم دوستت دارم...
که برایت کلیشه بشود...
و اینقد دوستت داشته باشم ...
ادامه
9
1
2
بابک  , babak924
شنبه 2 اردیبهشت ، 20:36
لایک
ادامه
سحر امین پور , holo.80
5 روز پیش
هر زنی...
برای لبخند زدن درآینه
باید مردی را داشته باشد که:
با شانه‌ انگشت هایش
گره دلتنگی موهای بلند زن را باز کند
و بگوید:
هرجور که باشی،
زیبایی...
ادامه
16
1
1
مونا مونا , avina62
چهارشنبه 30 فروردین ، 19:52
ادامه
سحر امین پور , holo.80
رییس جمهور آمریکا و همسرش در آیین روشن کردن درخت کریسمس در نزدیکی کاخ سفید واشنگتن
ادامه
سحر امین پور , holo.80
مرا مثل نداشتنت،عمیق...
مثل قدم هایت،محکم...
مثل رویاهایت،باشکوه...
در آغوش بگیر...!
زیباترین وداع هنوز اتفاق نیفتاده است...
ادامه