س   , hiyna

س

س   , hiyna

س

مطالب
cloobid
hiyna
، 8 سال و 10 ماه و 4 روز
زن 33 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

س   , hiyna
آدمــــهـــای کــنــارم مــثــل جــــمــعــــه مــی‌مــانـنـد ...
آدمــــهـــای کــنــارم مــثــل جــــمــعــــه مــی‌مــانـنـد ...

...

مــعــلــوم نـمـی‌کـنـد ؛

"فـــ ـــرد" هـسـتـنـد یـا ... " ز و ج " !

پـــــر از ابــــهـامـنـد ... !!!
ادامه
99
س   , hiyna
گاهی باید نباشـــــی
گاهی باید نباشـــــی ؛تا بفهمـــــی نبودنت واسه كی مهمـــــــه !اونوقـــــــته كه میفهمی باید همیشه با كــــی باشی ...
ادامه
س   , hiyna
لابی 6 سال پیش
ای نوح...!!!! ای پیامبر خدا...!
ای نوح...!!!!


ای پیامبر خدا...!


کاش به جای این همه حیوان. ..


یک جفت انسان با خودت می بردی...
ادامه
س   , hiyna
باز کن در ، که جز این خانه مرا نیست پناهی

کس به غیر از تو نخواهم

چه بخواهی چه نخواهی

باز کن در ، که جز این خانه مرا نیست پناهی
ادامه
س   , hiyna
دنیای دستها......?؟.....!!!

دنیای دستها از هر دنیایی بی وفا تر است...

امروز دست هایت را می گیرند...

قصه عادت که شدی..

همان دستها را برایت تکان می دهند...!
ادامه