یافث صحرائی , hanjan

یافث صحرائی

 خانه ام را گر فرو ریزند                 من دوباره خشت خواهم زد
یافث صحرائی , hanjan

یافث صحرائی

مطالب تصاویر 41
cloobid
hanjan
، 11 سال و 26 روز
مرد 51 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، پـژوهـشـگـر تاریخ و ادبیّات

آلبوم تصاویر

  • جوان سلحشور تور
  • چهره معروف در وقایع حمله رضاخان به تورکمنصحرا
  • جوان سلحشور ترکمن و افسر ترک در آموزشگاه نظامی خوج
  • پدر و پسر در مرکز آموزش نطامی در تورکنصحرا –
  • شهر خوجه نفس - غایراسئن اوباسی
  • پرزیدنت تورکمنستان مرحوم نیازوف، دکتر محمد آیدوغدی

41 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

یافث صحرائی , hanjan
تصاویر آلبوم از یافث 2 ماه پیش
99