حمید وفاسیز , hamidtnha

حمید وفاسیز

  کــوچ پرندگان به مــن آموخت وقتی هـوای رابـــــطه ســـــرد اســــت بـــایــد رفـــــــــت✘
حمید وفاسیز , hamidtnha

حمید وفاسیز

مطالب
cloobid
hamidtnha
، 5 سال و 11 ماه و 17 روز
مرد 22 ساله مجرد
زير ديپلم ،

رسانه ها

  • دانشجویان  , portal_university
  • تورك قیز اغلان , azari_girls_and_boys
  • دبیرستان امام حسین(ع) , emamhosain_highschool
  • :: آریان تاک :: , ariantalk
  • پسر یخی , ice_boy
  • 375 رسانه

    morebox img


تبلیغات

  , saeid4679
نوشته hesam برای حمید 1 سال پیش
تولدت مبارک...
ادامه
99
حمید وفاسیز , hamidtnha
توپولوف 1 سال پیش
ادامه
حمید وفاسیز , hamidtnha
انتقام...
ادامه
حمید وفاسیز , hamidtnha
هـــــی رفـــیـــــــق . . .
زیـــــــادى خـــوبـــــى نـــکــــن !!!
انـــســـــان اســـت، فـــــرامــــوشـــکار اســـــت !
از تنهــــایـــــى اش کــــــه در بیــــایـــــد تنــهــــایـــــى ات را دور مــیـــزنــــد !
پـــشـــت مــــى کـــنــــد بـــــه تـــــو , بــــه گــــذشـــتــــه اش !!!
حـــتــــی روزى میــــرســــد کــــــه بــــــــه تـــــــو میــگـــویـــد: شـــــما... :|
ادامه