حمید صفایی , hamid_safayi

حمید صفایی

 عمه سادات سلام علیک؛ روح مناجات سلام علیک...
حمید صفایی , hamid_safayi

حمید صفایی

مطالب
cloobid
hamid_safayi
، 11 سال و 7 ماه و 5 روز
مرد 38 ساله متاهل
ليسانس ، خبرنگار، نویسندۀ مستند


تبلیغات

حمید صفایی , hamid_safayi
حمید 3 هفته پیش
عمه سادات سلام علیک؛ روح مناجات سلام علیک...
99
حمید صفایی , hamid_safayi
آیین یهود 1 ماه پیش
ادامه
حمید صفایی , hamid_safayi
تا فصل حق 1 ماه پیش
202
29
94
حمید صفایی , hamid_safayi
حمید 1 ماه پیش
روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است /// آری افطار رطب در رمضان مستحب است
حمید صفایی , hamid_safayi
افسران جنگ نرم 1 ماه پیش
200
12
83