فرهاد  , hamid_farhadi2012

فرهاد

 ما غبطه میخوریم به حال کبوترانی که نمیدانند ما بدون بال پرواز میکنیم
فرهاد  , hamid_farhadi2012

فرهاد

مطالب تصاویر 8
cloobid
hamid_farhadi2012
، 5 سال و 8 ماه و 8 روز
مرد 35 ساله مجرد
فوق ليسانس ، حسابدار - دانشجوی فوق مدیریت مالی

آلبوم تصاویر

  • دختر آبجی
  • یکی را دوست میدارو ولی افسوس او نمیداند

8 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

مهتاب نوری , mahtabf1
بخاطرسربهوایی حواس پرتی وگیجی مطلق حذفتون کردم دوباره درخاس ندین لطفاااا
ادامه
99
کامنت بنویسید...
فرهاد  , hamid_farhadi2012
سه شنبه 27 تیر ، 12:32
من هر لحظه که ان نیستم ج بده بعدمش دلت بخادبهتریم هنرو دارم
ادامه
مهتاب نوری , mahtabf1
چهارشنبه 21 تیر ، 19:10
ادامه
مهتاب نوری , mahtabf1
بخاطرسربهوایی حواس پرتی وگیجی مطلق حذفتون کردم دوباره درخاس ندین لطفاااا
ادامه
99
کامنت بنویسید...
فرهاد  , hamid_farhadi2012
سه شنبه 27 تیر ، 12:32
من هر لحظه که ان نیستم ج بده بعدمش دلت بخادبهتریم هنرو دارم
ادامه
مهتاب نوری , mahtabf1
چهارشنبه 21 تیر ، 19:10
ادامه
فرهاد  , hamid_farhadi2012
تصاویر آلبوم از فرهاد 11 ماه پیش