حامد حامدی , hamed.iran

حامد حامدی

حامد حامدی , hamed.iran

حامد حامدی

مطالب
cloobid
hamed.iran
، 2 سال و 7 ماه و 17 روز
مرد 25 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

حامد حامدی , hamed.iran
از پل نامردان عبور نکن،بگذار تو را آب ببرد،از ترس شیر به روباه پناه نبر،بگذار شیر تو را بدردببر باش و درنده ولی از کنار آهوی بی پناه به آرامی گذر کن.
ادامه
99
حامد حامدی , hamed.iran
سخن استاد 1 ماه پیش
ادامه
حامد حامدی , hamed.iran
ادامه
حامد حامدی , hamed.iran
گرگ ها ،
همیشه زوزه نمی کشند
گاهی هم می گویند:
< دوستت دارم >
و زودتر از آنکه بفهمی بره ای،
می درند،
خاطراتت را
و تو می مانی با تنی که بوی گرگ گرفته!!!
ادامه