حامد حامدی , hamed.iran

حامد حامدی

 آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند
حامد حامدی , hamed.iran

حامد حامدی

مطالب
cloobid
hamed.iran
، 2 سال و 11 ماه و 15 روز
مرد 25 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

حامد حامدی , hamed.iran
حامد 1 روز پیش
آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند
99
حامد حامدی , hamed.iran
حامد 1 روز پیش
از پل نامردان عبور نکن،بگذار تو را آب ببرد،از ترس شیر به روباه پناه نبر،بگذار شیر تو را بدردببر باش و درنده ولی از کنار آهوی بی پناه به آرام
حامد حامدی , hamed.iran
خدایا شکرت...
ادامه
حامد حامدی , hamed.iran
اتفاقهایی هست که حسرت آن تا همیشه باقی میمانند مثل حسرت یک بار دیگر بوسیدن دستان پدر و مادر …

به نظرمن ما فقط نباید 364 روز منتظر بمانیم که روز پدر یا مادر ازراه برسد .
تا ازپدر و ادران عزیزمون قدردانی کنیم .
بلکه همیشه ودر همه جا باید از زحمات آن بزرگواران تقدیر وتشکر بنممائیم./.
ادامه
حامد حامدی , hamed.iran
به ابوسعید ابوالخیر، گفتند :
فلانی قادر است پرواز کند،
گفت : این که مهم نیست، مگس هم میپرد.
گفتند :فلانی را چه میگویی؟ روی آب راه میرود!
گفت: اهمیتی ندارد، تکه ای چوب نیز همین کار را میکند.
گفتتند : پس از نظر تو شاهکار چیست؟
گفت: این که در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی، دروغ نگویی، کلک نزنی و سوءاستفاده نکنی، و کسی را از خود ناراحت نکنی...
این شاهکار است!!!
ادامه