هادی  , hadimarghzari

هادی

 نوبت رفتن ما کی میرسه.....
هادی  , hadimarghzari

هادی

مطالب
cloobid
hadimarghzari
، 4 سال و 5 ماه و 14 روز
مرد 38 ساله مجرد
يک سال کالج ، ازاد / نمایشگاه ماشین


تبلیغات

هادی  , hadimarghzari
هادی 10 ساعت پیش
نوبت رفتن ما کی میرسه.....
99
هادی  , hadimarghzari
«دانا» نادان را می‌شـناسد، چرا که خود زمانی «نادان» بوده است.
اما نادان، دانا را نمی‌شناسد چراکه هرگز دانا نبوده است !

ادامه
هادی  , hadimarghzari
▓█(♥)░▒▓█(♥) ░▒▓█ (♥) رسانه مگ مگ (♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█
(♥) رسانه مگ مگ را بپسندید و کتیبه را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید (♥)
√ روی لینک کلیک کن √
ادامه
هادی  , hadimarghzari
هادی 2 روز پیش
با یکی بودن اگر چه خوب بود قسمت ما ساحل و تنهایی است...
هادی  , hadimarghzari
اگر در بی عدالتی ها
بی طرف هستید،

بدانید که طرفِ
ستمگر را گرفته اید...

ادامه