بانو سایه , galaxyqueen

بانو سایه

 چیزی نخواهم گفت باور کن ... گاهی سکوت، آیینه یِ داد است روزی مرا خواهی شنید از دور ... بغض ابتدایِ تُردِ فریاد است
بانو سایه , galaxyqueen

بانو سایه

مطالب
cloobid
galaxyqueen
، 12 سال و 11 روز
زن 42 ساله مجرد
ليسانس ،

رسانه ها

 • 4 اثر از فلورانس اسکاولشین , four_effects_of_skavelshin
 • كاروان شعر , karvanesher
 • تار و سه تار , tar_setar_music
 • تار , tarclub
 • نوازندگان تار , playtar
 • 27 رسانه

  morebox img


تبلیغات

بانو سایه , galaxyqueen
بانو اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 هفته پیش
99
محمد حسین , m.moheb
تو نشسته ای مقابل ، من و صد خیال باطل
که به عالم تخیل ، به که اتصال داری؟

وحشی_بافقی
ادامه
محمد حسین , m.moheb

هر گاه عیبی در من دیدی
به خودم خبر بده
نه کسی دیگر
چون تغییر آن دست من است...

کار اولت باعث پیشرفت
و بهبودم میشود
اما گزینه دوم
غیبت است و مرا
در تاریکی نگه میدارد

ادامه
محمد حسین , m.moheb
مثل گل باش
ﮔﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪﺩﺭﺍﻧﺰﻭﺍﯼ
ﺟﻨﮕﻞﻣﯿﺮﻭﯾﻨﺪ
ﻋﻄرﺧﻮﺩﺭﺍپخش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛
ﭼﻪﮐﺴﯽﺩﺭآنجاﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻪﻧﺒﺎﺷﺪ
ﭼﻪﮐﺴﯽﺍﺯﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥﺑﮕﺬﺭﺩ،
ﭼﻪﻧﮕﺬﺭﺩ
ﻣﻌﻄﺮﺑﻮﺩنﻃﺒﯿﻌﺖﮔﻞﺍﺳت
ادامه
بانو سایه , galaxyqueen
بانو 2 هفته پیش
چیزی نخواهم گفت باور کن ... گاهی سکوت، آیینه یِ داد است روزی مرا خواهی شنید از دور ... بغض ابتدایِ تُردِ فریاد است