بانو سایه , galaxyqueen

بانو سایه

 چیزی نخواهم گفت باور کن ... گاهی سکوت، آیینه یِ داد است روزی مرا خواهی شنید از دور ... بغض ابتدایِ تُردِ فریاد است
بانو سایه , galaxyqueen

بانو سایه

مطالب
cloobid
galaxyqueen
، 12 سال و 9 ماه و 8 روز
زن 42 ساله مجرد
ليسانس ،

رسانه ها

  • 4 اثر از فلورانس اسکاولشین , four_effects_of_skavelshin
  • كاروان شعر , karvanesher
  • 27 رسانه

    morebox img


تبلیغات

بانو سایه , galaxyqueen
بانو اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 10 ماه پیش
99
بانو سایه , galaxyqueen
بانو 10 ماه پیش
چیزی نخواهم گفت باور کن ... گاهی سکوت، آیینه یِ داد است روزی مرا خواهی شنید از دور ... بغض ابتدایِ تُردِ فریاد است