بانو سایه , galaxyqueen

بانو سایه

 چیزی نخواهم گفت باور کن ... گاهی سکوت، آیینه یِ داد است روزی مرا خواهی شنید از دور ... بغض ابتدایِ تُردِ فریاد است
بانو سایه , galaxyqueen

بانو سایه

مطالب
cloobid
galaxyqueen
، 12 سال و 6 ماه و 6 روز
زن 42 ساله مجرد
ليسانس ،

رسانه ها

  • 4 اثر از فلورانس اسکاولشین , four_effects_of_skavelshin
  • كاروان شعر , karvanesher
  • 27 رسانه

    morebox img


تبلیغات

بانو سایه , galaxyqueen
بانو اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 6 ماه پیش
99
کیمیاگر  , m.moheb
تو نشسته ای مقابل ، من و صد خیال باطل
که به عالم تخیل ، به که اتصال داری؟

وحشی_بافقی
ادامه
کیمیاگر  , m.moheb

هر گاه عیبی در من دیدی
به خودم خبر بده
نه کسی دیگر
چون تغییر آن دست من است...

کار اولت باعث پیشرفت
و بهبودم میشود
اما گزینه دوم
غیبت است و مرا
در تاریکی نگه میدارد

ادامه
کیمیاگر  , m.moheb
مثل گل باش
ﮔﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪﺩﺭﺍﻧﺰﻭﺍﯼ
ﺟﻨﮕﻞﻣﯿﺮﻭﯾﻨﺪ
ﻋﻄرﺧﻮﺩﺭﺍپخش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛
ﭼﻪﮐﺴﯽﺩﺭآنجاﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻪﻧﺒﺎﺷﺪ
ﭼﻪﮐﺴﯽﺍﺯﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥﺑﮕﺬﺭﺩ،
ﭼﻪﻧﮕﺬﺭﺩ
ﻣﻌﻄﺮﺑﻮﺩنﻃﺒﯿﻌﺖﮔﻞﺍﺳت
ادامه
بانو سایه , galaxyqueen
بانو 6 ماه پیش
چیزی نخواهم گفت باور کن ... گاهی سکوت، آیینه یِ داد است روزی مرا خواهی شنید از دور ... بغض ابتدایِ تُردِ فریاد است