سعید مرادی , footbaalliha10

سعید مرادی

 آب منم ، تاب منم ، شاعر مهتاب منم ...... شورتویی ، شعرتویی ، عاشق بی تاب منم
سعید مرادی , footbaalliha10

سعید مرادی

مطالب
cloobid
footbaalliha10
، 5 سال و 1 ماه و 25 روز
مرد 29 ساله مجرد
فوق ليسانس ، 28 ساله - گرگان - تهران M.Sc

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • 391 رسانه

    morebox img


تبلیغات

سعید مرادی , footbaalliha10
دوستت دارم‌هایت را بگو.
نکند قلبت بتپد برای کسی و نگفته باشی…
نکند پنهان کرده باشی قلبت را در زیر هزار خروار دلیل و بهانه و کم‌رویی و خجالت…
نکند نداند که دوستش داری… بگو.
بگو که دوستش داری...
از دلیل‌هایت مگو که همین بزرگترین دلیل زندگی‌ات باشد
که اینگونه قلبش از تپش بازنایستد با تپش‌های قلبت.
نگو که می‌داند...
بگو که بشنود با تک‌تک سلول‌هایش...
دوست دارد دوستت دارم گفتن‌هایت را.
بگو قبل از آنکه گوشی برای شنیدنش نمانده باشد.
مبادا آنگاه بگویی که دیگر قلبت نه برای او...
که برای هیچ یا شاید برای دیگری می تپد…
دوستت دارم‌هایت را بگو.....
ادامه
99
کامنت بنویسید...
محمود حیدری , mahmoodheidari7
سه شنبه 20 شهریور ، 22:52
لایک
ادامه
کژال  , 65kazhal
شنبه 16 تیر ، 20:22
زیباااااااا بود
ادامه
سعید مرادی , footbaalliha10
هرچی آرزوی خوبه مال
تـــــــو ...
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال  , 65kazhal
شنبه 16 تیر ، 20:23
زیبااااااست
ادامه
سعید مرادی , footbaalliha10
2 ماه پیش
عشق و دلتنگی
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال  , 65kazhal
شنبه 16 تیر ، 20:23
زیبااااااا بود
ادامه
سعید مرادی , footbaalliha10
2 ماه پیش
جان به جانم ....
هم کنی ....
جانم تویی .....
ادامه
کامنت بنویسید...
محمود حیدری , mahmoodheidari7
سه شنبه 20 شهریور ، 22:52
عالی
ادامه
کژال  , 65kazhal
شنبه 16 تیر ، 20:23
زیبااااااااست
ادامه
سعید مرادی , footbaalliha10
2 ماه پیش
من و تو
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال  , 65kazhal
شنبه 16 تیر ، 20:23
زیباااااااا بود
ادامه