مبین ماوی , finalpassword

مبین ماوی

 زندگی را زیاد جدی نگیرید، چون هرگز از آن زنده بیرون نمی روید!
مبین ماوی , finalpassword

مبین ماوی

مطالب
cloobid
finalpassword
، 7 سال و 5 ماه و 22 روز
مرد 32 ساله متاهل
فوق ليسانس ، karmand

رسانه ها

 • میگن که , migan_ke
  معاونمیگن که
 • وَنگ وا , vangeva
  معاونوَنگ وا
 • متولدین فروردین ماه , farvardinis
 • استاد شجریان , mshajariyan
 • سهراب سپهری , sohrab_sepehriclub
 • 156 رسانه

  morebox img


تبلیغات

مبین ماوی , finalpassword
انصاف نبود

رفتنت با خودت باشد

فراموش کردنت با من
ادامه
99
مبین ماوی , finalpassword
اگر خیال تماشاست در سرت،

بشتاب که آبشارم و افتادنم تماشایی ست
ادامه
مبین ماوی , finalpassword
کنار برکه ی دلم نشستم و نیامدی
دوباره در سکوت خود شکستم و نیامدی

 سرودم از ستاره ها غزل برای بودنت
ز هرچه رنگ بی تو داشت، گسستم و نیامدی

دلم بهانه ی تو داشت،فقط به عشق دیدنت
روزنه ی نگاه خود، نبستم و نیامدی

سوال کردم از خدا، نشان خانه ی تو را
سکوت کرد و در سکوت شکستم و نیامدی...
ادامه
مبین ماوی , finalpassword
میگن که 3 روز پیش
شیوه چشمت فریب جنگ داشت

ما غلط کردیم و " صلح " انگاشتیم
ادامه
مبین ماوی , finalpassword
ﺍﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﯿﺪ...

ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺍﺣﻤﻖ ﻓﺮﺽ ﻧﮑﻨﯿﺪ،

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ

ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!
ادامه