فاطیما  پارسا , fatimanori

فاطیما پارسا

 پارادوكس واقعی اونجاست كه  دل پُری ازش داری، اما دلت هم تنگ میشه...
فاطیما  پارسا , fatimanori

فاطیما پارسا

مطالب تصاویر 288
cloobid
fatimanori
، 10 سال و 9 ماه و 9 روز
زن 38 ساله متاهل
ديپلم دبيرستان ،

آلبوم تصاویر

288 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

امیر شهابی , patomat_ms_1988
مادامى که سیب با چوب باریکش
به درخت متصل است؛
همه عوامل در جهت رشدش در تلاشند..!
باد باعث طراوتش میشود؛
آب باعث رشدش میشود؛
و آفتاب پختگی و کمال میبخشد؛
اما ...
به محض منقطع شدن از درخت
و جدایى از "اصل"،
آب باعث گندیدگی،
باد باعث پلاسیدگی،
و آفتاب باعث پوسیدگی،
و ازبین رفتن طراوتش میشود!
مراقب وصل بودن به "اصالتمان" باشیم
که انسانیتمان از بین نرود ..!
ادامه
99
کامنت بنویسید...
محمد عیسی     , eshghbekhoda
شنبه 16 تیر ، 19:11
لا اله الا الله * محمد رسول الله
ادامه
فاطیما  پارسا , fatimanori
خـیلـی کم گـذاشتـی��
خیلی نبـودی��
مـن امـا��
کم نذاشـتـم��
کم بـرداشـتم��
کـه تـو کم نیاری��
هـر چیـز بــا ارزشی بـود بـه تـو بخـشیدم��
عـشـقم��
غرورم
دلم❤
سـادگـی ام✋
باورم
و
زنـدگیـم
دیگـرچیزی برایم نــمانـده
بـه جـز" تــو "
که تـــو راهم بخشیدم
ادامه
فاطیما  پارسا , fatimanori
نمیـבانستم בلتنگی،، בل نازڪم میڪنـב...
انقـבر ڪه به هر بهانه ڪوچڪے چانه ام بلرزב و چشم هایم خی๛ اشڪ شوב..!!
نمیـבانستم בلتنگی،، ضعیفم میڪنـב...
آنقـבر ڪه ڪوه استوار غرورم زیر بار نـבیـבنت ڪمر خم ڪنـב..!!
نمیـבانستم בلتنگی،، ڪوבڪم میڪنـב...
انقـבر ڪه בر نبوבنت ساعتها گوشه اے بنشینم و با همه
בنیا قهر ڪنم..!!
نمیـבانستم...........!!
ادامه
امیر شهابی , patomat_ms_1988
رفتن به کلیسا
از شما مسیحی نمی‌سازد
و با رفتن به مسجد
مسلمان نمی‌شوید ؛

همانطور که هیچ کس
با ایستادن در پارکینگ خانه‌اش،
تبدیل به اتومبیل نمی‌شود.
ادامه
امیر شهابی , patomat_ms_1988
بی اهمیت اند
ابرها
گل ها
خوشبختی ها.
ابرها حرکت می کنند
گل ها پژمرده می شوند
خوشبختی ها نیز جان می دهند.
ولی با اهمیت است:
که دیده شوند
شناخته شوند
و محافظت شوند
در اندیشه مان!
ادامه