فرزاد از سرزمین تنهایی , farzad_tariki

فرزاد از سرزمین تنهایی

 خب مردمان حسود چرا ساکت ایستاده اید ؟ بروید به کارهایتان برسید ، نگران نباشید ؛ او دیگر خیال بازگشتن ندارد !
فرزاد از سرزمین تنهایی , farzad_tariki

فرزاد از سرزمین تنهایی

مطالب
cloobid
farzad_tariki
، 8 سال
مرد 30 ساله مجرد
ليسانس ، مهندس مكانیك


تبلیغات

فرزاد از سرزمین تنهایی , farzad_tariki
برنامه ریزی دوران طلایی كنكور
داوطلبان كنكور 93 برای استفاده بهینه از تعطیلات باقی مانده در نوروز می توانند با استفاده از برنامه ریزی كه بر روی سایت قرار گرفته است این دوران را به دوران طلایی كنكور تبدیل كنند.
ادامه
99
فرزاد از سرزمین تنهایی , farzad_tariki
4 سال پیش
فرزاد از سرزمین تنهایی , farzad_tariki
ترانه رسمی جام جهانی فوتبال را چه كسی میخواند؟
ادامه