فرزانه س , farnazaziz

فرزانه س

 to have a good friend is one of the greatest delights of life.
فرزانه س , farnazaziz

فرزانه س

مطالب
cloobid
farnazaziz
، 7 سال و 5 ماه و 12 روز
زن 27 ساله مجرد
ليسانس ، مترجم, مدرس، انیماتور، تدوین گر


تبلیغات

فرزانه س , farnazaziz
کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی میکرد...
ندا آمد بر در خانه ام بیا،
آنقدر بر در بکوب تا در به رویت وا کنم...
وقتی بر در خانه اش رسیدم هر چه گشتم در بسته ای ندیدم!!
هر چه بود باز بود...
گفتم: خدایا بر کدامین در بکوبم؟؟؟؟
ندا آمد: این را گفتم که بیایی...
وگرنه من هیچوقت درهای رحمتم را به روی تو نبسته بودم!
کوله بارم بر زمین افتاد و پیشانیم بر خاک...
.
.
.
.
.
یا حفیظ یا فتاح
ادامه
99
فرزانه س , farnazaziz
کدومشی
ادامه
فرزانه س , farnazaziz
بچه ها قبول دارین؟...

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
واسه دوستاتون پست مجدد کنید تا زودی بیاییــم بــالـــا
سِـــه تا پســـت آخر رو لایــــک کنید
.
ادامه
فرزانه س , farnazaziz
سوره ی : ۴۶ ، آیه ی ۱۵ .

و انسان را [نسبت] به پدر و مادرش به احسان سفارش كردیم مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنیا آورد و باربرداشتن و از شیرگرفتن او سى ماه است تا آنگاه كه به رشد كامل خود برسد و به چهل سال برسد مى‏گوید پروردگارا بر دلم بیفكن تا نعمتى را كه به من و به پدر و مادرم ارزانى داشته‏اى سپاس گویم و كار شایسته‏اى انجام دهم كه آن را خوش دارى و فرزندانم را برایم شایسته گردان در حقیقت من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان‏پذیرانم .
ادامه
فرزانه س , farnazaziz

بچه ها موافقین ؟

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
پسنددد یادت نرهههه روزانه چن تا پست داریم
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
ادامه