فرهاد محمدی , farhadotello

فرهاد محمدی

 دیگه نمیدونم چی بگم!!!!
فرهاد محمدی , farhadotello

فرهاد محمدی

مطالب
cloobid
farhadotello
، 8 سال و 1 ماه و 28 روز
مرد 37 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

فرهاد محمدی , farhadotello
ته ته همه ی نا امیدی ها
نداشتن ها
نخواستن ها
نبودن ها
بن بست ها و نرسیدن ها
<<خدا>> را داری
که آغوشش را برایت باز کرده است
نا امیدی چرا؟؟
ادامه
99
فرهاد محمدی , farhadotello
دیروز را فراموش کن
چون او هم با تو همین کار را کرده است...
ادامه
فرهاد محمدی , farhadotello
ما برای ادامه دادن
هیچ کسی را نداریم جز خودمان
و این کافیست...
ادامه
کامنت بنویسید...
محمد امیری , mrs91
یکشنبه 25 شهریور ، 17:05
لایک
ادامه
فرهاد محمدی , farhadotello
ابراز یک کلمه دلگرم کننده به فردی درمانده،

ارزشش بیشتر از ساعت ها تعریف و تمجید بعد از کامیابی اوست...
ادامه
فرهاد محمدی , farhadotello
باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد...
آن قدر که اشک ها خشک شوند ،
باید این تن اندوهگین را چلاند و بعد دفتر زندگی
را ورق زد ،
به چیز دیگری فکر کرد ،
باید پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد...
ادامه