کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود بخوانید ...
فرهاد مردروزهای سخت  , farhad_bistun

فرهاد مردروزهای سخت

 خدایا مرا ببخش بخاطر همه درهایی که زدم و هیچ کدام خانه تو نبود...
فرهاد مردروزهای سخت  , farhad_bistun

فرهاد مردروزهای سخت

مطالب
cloobid
farhad_bistun
، 6 سال و 10 ماه و 23 روز
مرد 34 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندس ناظرمکانیک


تبلیغات

فرهاد مردروزهای سخت  , farhad_bistun
فرهاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 ماه پیش
99
فرهاد مردروزهای سخت  , farhad_bistun
فرهاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
تحصيلات : فوق ليسانس