کلوب به حیات خود ادامه می‌دهد! بخوانید ...
اكبر  اسلامی  , eslami_2158

اكبر اسلامی

 گاهی نباید مداد بود تا هر وقت خواستند با پاک کن پاکت کنند و آنطوری که می خواهند بنویسند خودکار باش و جبران ناپذیر بنویس.
اكبر  اسلامی  , eslami_2158

اكبر اسلامی

مطالب
cloobid
eslami_2158
، 8 سال و 3 ماه و 14 روز
مرد 35 ساله متاهل
ليسانس ، کارمند


تبلیغات

اكبر  اسلامی  , eslami_2158
اكبر 3 روز پیش
گاهی نباید مداد بود تا هر وقت خواستند با پاک کن پاکت کنند و آنطوری که می خواهند بنویسند خودکار باش و جبران ناپذیر بنویس.
99
اكبر  اسلامی  , eslami_2158
میگویند باید کسی باشد که آدم را بفهمد...
اما من میگویم ؛
اول خودت ، خودت را بفهم ،
آنوقت تصمیم بگیر ؛
میخواهی کَسی باشد که با تو کنار بیاید؟
یا کَسی باشی که با خودش کنار میآید؟
اگر خودت با خودت کنار بیایی ؛
دیگر منتظرِ کسی نیستی که به او تکیه کنی و با جا خالی دادنِ ناگهانیَش زمین بخوری ،
آنقدر قوی میشوی که به خودت تکیه کنی ، همان کَسی که تا اَبَد کنارت است ؛
" خودت "
وقتی کَسی باشی که خودش را میفهمد ؛
خوشحال تری ،
و بی منت و بی توقع زندگیِ آرام را به خودت میبخشی
ادامه
مجید عباس زاده , majid643957
نوشته مجید برای اكبر 6 ماه پیش
سلام
تولدتون مبارک.
شاد باشید و به امید دیدار
ادامه
اكبر  اسلامی  , eslami_2158
اكبر 8 ماه پیش
آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید ، اما خودتان را فراموش می نمایید(سوره بقره آیه 44)