به مناجات  لب قند تو خواهم آمد , emperor_17

به مناجات لب قند تو خواهم آمد

            من از زبان لطافت حروف الفبا و از حضور صداقت به لحن روشن رؤیا سلام ساده ام را به تو تقدیم می کنم
به مناجات  لب قند تو خواهم آمد , emperor_17

به مناجات لب قند تو خواهم آمد

مطالب
cloobid
emperor_17
، 5 سال و 10 ماه و 9 روز
مرد 78 ساله متاهل
زير ديپلم ، بیکار نیستم


تبلیغات

به مناجات  لب قند تو خواهم آمد , emperor_17
مست ِ نگاه ِ مستم ؛دیوانهء خماری

بر آن دو چشم ِ شهلا با جان و دل اسیرم
ادامه
99
به مناجات  لب قند تو خواهم آمد , emperor_17
ان تیرعاشق کش که امد زچشم شهلایی
در سینه نشست و درید تیرش دل مارا
من جز عشق ندارم خبری گوش کن
عاشق باش به عشق رسان دل بی نوارا
ادامه
به مناجات  لب قند تو خواهم آمد , emperor_17
ای عشق به لطف بگو آن چشم شهلا را
که سر به کوه بیابان داد عشق تو ما را
ادامه
به مناجات  لب قند تو خواهم آمد , emperor_17
دیگر از شیدایی و دلدادگی ها خسته ام
عمریست به زلف و چشم شهلا بسته ام
ادامه
به مناجات  لب قند تو خواهم آمد , emperor_17
اگر این شام ِ مهجوری ؛به چشمانت سحر گردد
ز شوق ِ نرگست بخشم تمام ِ شوق ِ دنیارا
ادامه