کسرا کسری , emperor_17

کسرا کسری

                                                گلِ آفتابگردانیم ما...                 تُ بھ زیبائے                        من بھ سرگردانے....
کسرا کسری , emperor_17

کسرا کسری

مطالب
cloobid
emperor_17
، 5 سال و 7 ماه و 8 روز
مرد 78 ساله متاهل
زير ديپلم ، بیکار نیستم


تبلیغات

کسرا کسری , emperor_17

جنت دئیرم آذربایجانا!، Cənnət Deyirəm Azərbaycana

خوشدور منه، زولفونده گـزن شـانـه مـن اولسـام!
اؤلمـزدیـم، او زنجیـرده دیــوانــه مــن اولســام!
اؤز شـؤقـوم ایلـه عـارض ِ جـانـانـدا یـانـاردیــم
عشـق عـالمـی نیـن شمعینـه پـروانـه مـن اولسـام!
نـذر ایلـه میشـم، حـؤرمــت ائــدم پیــرِ مغــانــه
گـر قسمـت اولا، خـادم میخـانــه مــن اولســام!
واعـظ هلـه گـولـزارِ وطــن شــؤقــونــو بیلمــز
بیر سـون قـویـارام روضـهٔ رضـوانـه، مـن اولسـام
اؤز یوردوموزون گوللـرینیـن عـاشیقـی ییـک بیـز
باخمازدیم، اینان، باشقا گولوستانـه، مـن اولسـام
کـؤنلـوم منـی غـرق ائیلـه دی بحـرِ غــم ِ عشقــه
بیـر نـوع چیخـاردیـم یئنـه بیـر یـانـه، مـن اولسـام
عـاشیقلـر اوچـون بیـر یئنـی دونیـا یــاراداردیــم
ظلم ائیله مز، عشـق اهلینـه جـانـانـه، مـن اولسـام
من دوست ایکن، ای گول، منی سالدین نظریندن
تئـز وصلـه یئتـردیـم، سنـه بیگـانـه مــن اولســام
واحد، دئمـه، بیـز گـؤرمـه میشیـک بـاغ ِ بهشتـی
جنـت دئیــرم آذربــایجــانــانــه، مــن اولســام

علی آقا واحد
ادامه
99
5
1
گمنام  , unutmam
27 دقیقه پیش
چوخ گوزل
ادامه
کسرا کسری , emperor_17

چوُلغاییب دونیانی افغانیم منیم!، Çülğayib Dünyani Əfğanim Mənim

خیلی واختدیر، آیریلیب منـدن او جـانـانیـم منیـم
فـرقتیلـه گـونـده میـن دفعـه چیخیـر جـانیـم منیــم
آغـلارام مـن بـولبـولِ شیـدا کیمـی شـام و سحــر
سولـدوروب بـادِ خـزان بـاغ ِ گـولـوستـانیـم منیـم
چون اولوب مجنون صفت، مسکن منه کویِ نیگار
چـوُلغـاییـب دونیـانـی یکسـر، آه و افغـانیـم منیـم
راضییام، خنجر قاشیـلا یـاریـم اؤلـدورسـون منـی
قـوی تـوُکـولسـون یـار الیلـه، دهـرده قـانیـم منیـم
زولفِ پرخم تـک اولـوبـدور قـامتیـم خـم متصـل
وار سجــودِ خــاکِ راهِ یـــارا پیشـــانیـــم منیـــم
واحدا، گلمه فغانـه، یـوخـدور عشقیـن چـاره سـی
نـالـه ائیلــر عشقــدن، قلــبِ پــریشــانیــم منیــم

علی آقا واحد
ادامه
کسرا کسری , emperor_17
5 ساعت پیش

چوخ یالواردیم!، Çox Yalvardim

دئدیم اغیارایلـه گـزمـه، سنـه چـوخ یـالـواردیـم
ایندی دینجه ل گؤزه لیم، من ده اؤلوب قورتاردیـم
بیر صداقت لی گؤزه ل، تاپمادیم عالمده، غـرض
بو آز عؤمرومده چوخ اطرافی گه زیب آختاردیم
جان هانی منده؟ منی عشقدیر، ایندی یـاشـادان
اونو جانـان، منـه وئـرمیشـدی، یئنـه قـایتـاردیـم
کؤنلوم آلـداتـدی منـی حُسنـونـه مـه پـاره لـریـن
سانمایین من، بو وفـاسیـزلارا، بئـل بـاغـلاردیـم
فلکین قددی بو کولموشسه، من اوندان قوجایـام
اوندا کی، یوخدو نه دونیا، نه فلک، من واردیم!
سنی من، ایسته دیگیم گونلـر، اؤلـوردوم سنسیـز
عشقمین سرّینی کؤنلـومـده نهـان سـاخـلاردیـم
واحدم، عشقـده مـن اینـدی ده ثـابـت قـده مـه م
وارام ئـوز یـاریـم ایلــه مــن نئجــه اوّل واردیــم
علی آقا واحد
ادامه
کسرا کسری , emperor_17
5 ساعت پیش

اهل ِ حاله یازیم!، Əhli Halə Yazim

دئدیم کی، بیر نئچه سؤز یارِ مه جماله یـازیـم
دگیشدیم هیجر غمین، لذّتِ وصـالـه یـازیـم
شـراب ذؤقـو ایلــه هــر دقیقــه ســرمستــم
بـو ذؤقـودن یـازابیلسـم، نئچـه پیـالـه یـازیـم
شـرابـی چـوخ ایچیـرم، بلکـه محنتیـم آزالا
اولاندا مست بو حالی بیر اهل ِحـالـه یـازیـم
فلک منی ائله تنها قویوب کی، قورخوم اودو
بو عؤمرومون گونشی تئز گئده زوالـه، یـازیـم
کؤنولده آهیم اودو، گؤز یاشیـم آخیـر دایـم
بیرینی سوزش ِ حسرت، بیرین شلالـه یـازیـم
خیـال ایچینـده اؤزوم قــالمیشــام تــرّددّوده
خیاله غرقم، عجب، هانسی بیر خیاله یازیـم؟
خیالـدان یئنـه واحـد، تسلـی تـاپمـاق اولـور
نئچیـن فـرح یئـرینـه دایـم آه و نـالـه یـازیـم؟

علی آقا واحد
ادامه
کسرا کسری , emperor_17

قان ائیله میسن، Qan Eyləmisən

دئدیم: ای غنچه دهن، کؤنلومی قان ائیله میسن
دئـدی:بیجـا یئـره عشقمـده فغـان ائیلـه میسـن
دئدیم: انصاف ائله، اینجیتمـه منـی، عـاشقینـم
دئدی: گئت، سیرّیمی دونیایا عیان ائیله میسـن!
دئدیم: آغلاتما منـی سـرو بـویـون شـؤقـونـده
دئدی: گـؤز یـاشینـی بیهـوده روان ائیلـه میسـن
دئدیم: آخر گؤزه لیـم، بـاغ و بـاهـاریـم سنسـن
دئدی: سن عؤمرونو حسرتله خزان ائیله میسـن
دئدیم: آز چکمه میشم گؤزلـرینیـن حسـرتینـی
دئدی:ئوز کؤنلونو یئرسیز نیگـران ائیلـه میسـن
دئدیم: عشقینده اسیرم، منه بس خئیری نه دیر؟
دئـدی:اوّلـده بـو سـودادا زیــان ائیلــه میســن
دئدیم: عشق آتشی نئیلر منه؟ قورخـان دئییلـم!
دئدی: بیچاره، یانارسان! نه گمـان ائیلـه میسـن؟
دئدیم: ای گول! من ازلدن ده گؤزه ل عاشقیـم!
دئدی: سن روحینی عشق ایله جوان ائیله میسـن
دئدیم: هر گون سرِ کویوندا دولانماقدر ایشیـم
دئدی: واحد، نه گؤزه ل یئرده مکان ائیله میسن!
علی آقا واحد
ادامه