کسرا کسری , emperor_17

کسرا کسری

 من همیشه طلوع از طلعت عشق   من همیشه غروب از غم عشق  من همیشه شعر و شاعر  من همیشه اوج یک غزلم  پیش من جزء شعر و غزل از عشق :  هیچ مگو
کسرا کسری , emperor_17

کسرا کسری

مطالب
cloobid
emperor_17
، 5 سال و 1 ماه و 16 روز
مرد 78 ساله متاهل
زير ديپلم ، بیکار نیستم


تبلیغات

کسرا کسری , emperor_17
به سرم زد غزلی تازه کنم
سخن از عشق ، بی اندازه کنم
قلمم را پُر از واژه کنم
صحبت از دلِ ساده کنم
بنویسم که خداوندِ غزل
عشق را ساخته است طعم عسل
نوشدارویی ، بر دل بیمار
خوب یا بد ، نگردی بیزار
ادامه
99
کسرا کسری , emperor_17
نیامدی ندیدی ناله از نای
ندانی و نخوانی نامه از نای
(نای دوم منظور نی هستش )
ادامه
کسرا کسری , emperor_17
کوچ مرغان را می بینم موج ماهی ها را نیز

حیف انسانم و می دانم
تا همیشه تنها هستم ....
ادامه
کامنت بنویسید...
گیس گلابتون  , shirinhadidi
سه شنبه 3 بهمن ، 13:51
ادامه
کسرا کسری , emperor_17
بامن سخن زوصل، از عاشقی بگو
ادامه
کسرا کسری , emperor_17
کسرا 19 ساعت پیش
من همیشه طلوع از طلعت عشق من همیشه غروب از غم عشق من همیشه شعر و شاعر من همیشه اوج یک غزلم پیش من جزء شعر و غزل از عشق : هیچ مگو