کسرا کسری , emperor_17

کسرا کسری

                                            بر روی نقشه ی جغرافیای دلم نام تو را حک میکنم   سلااام روزت بخیر
کسرا کسری , emperor_17

کسرا کسری

مطالب
cloobid
emperor_17
، 5 سال و 4 ماه و 14 روز
مرد 78 ساله متاهل
زير ديپلم ، بیکار نیستم


تبلیغات

کسرا کسری , emperor_17
همنفس گلم سلام ، دیگه یه گوله آتیشم
مضحکه دوستم نداری ، دلم می خواد بیای پیشم
عجیبه ، وقتی نمی خوای من یکی دوونه ترم
منتظرم
ناز کنی و فقط بشینم بخرم
ادامه
99
کسرا کسری , emperor_17
اندام زیبایت عجب جلوه نما ست:rose: برای که؟ چرا؟
ادامه
کسرا کسری , emperor_17
تو سر بر سینه ام داری کجا دیگر تو تنهایی
ادامه