اݪـــــــــــــــی , eli_im

اݪـــــــــــــــی

 بـــے ڪـــلامـــ اینــــ جـــا باشـــ، بــودنــــ❤️ت❤️ بـــا دلـــ منـــ بـــے صــــدا همــ زیبــاستـــ
اݪـــــــــــــــی , eli_im

اݪـــــــــــــــی

مطالب تصاویر 7
cloobid
eli_im
، 1 سال و 3 ماه و 29 روز
زن 29 ساله مجرد
ليسانس ، !!!!!!!!masalan mohandes

آلبوم تصاویر

7 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

اݪـــــــــــــــی , eli_im
༻‌♥️༺❤️Я&£❤️༻‌♥️༺‌‌‌
من
هر "نفـسم"
بر "نفسِ" نازِ تـــ❤️ـــو
بند است ...
༻‌♥️༺❤️Я&£❤️༻‌♥️༺‌‌‌
ادامه
99
کامنت بنویسید...
هـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ تــی , hasti_98
9 ساعت پیش
‏تو چه حُسنی؟
كه مَن ات
عاشقِ مادر زادم!!!

#شهریار
ادامه
حسین , hossinhamzehei
پنجشنبه 30 فروردین ، 10:59
ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم
غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم
پیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام را
عشق مدیون تو هستم لحظه خوشبختی ام را
ادامه
مـــــریم رحیـمی , maryam_sepid
چهارشنبه 29 فروردین ، 17:02
این باران
بارانی معمولی نیست
حتما،
جایی دور
دریایی را
به باد داده‌اند...
ادامه
اݪـــــــــــــــی , eli_im
------‌♠••••●❥❤️‌ Я&£ ❤️------‌♠••••●❥
❤️❤️❤️رضا جانم روزت مخصوص مخصوص مبارڪ عزیزم :x❤️❤️❤️
در وجــودِ هر مــردے ، پــســربــچــه‌ے چــهارســالــه‌اے رو بــبــیــن ...
ڪہ از تــو فــقــط مــهربــانــے و تــوجــه مــیــ‌خــواهد،
درآغــوشــش بــگــیــر، نــوازشــش ڪــن، خــیــالــش را راحــت ڪــن ڪــہ هســتــے ،جــایے نــمــیــ‌روے،
طــورے رفــتــار ڪــن ڪــہ اطــمــیــنــان حــاصــل ڪــنــد مــردهاے دیــگــر بــرایــت مــهم نــیــســتــنــد ...
وقــتے بــا نــگــرانــے مــســیــر نــگــاهت را دنــبــال مــیــ‌ڪــنــد بــرگــرد و بــه لــبــخــنــدے مــهمــانــش ڪــن و بــگــو،
بــه زبــان بــیــاور:
مــن فــقــط تــو را مــیــ‌بــیــنــم !
درایــن مــیــان مــردے مــتــولــد خــواهد شــد،
 مــردے بــراے فــصــلِ زن بــودن ...

------‌♠••••●❥❤️‌ Я&£ ❤️------‌♠••••●❥
ادامه
کامنت بنویسید...
اݪـــــــــــــــی , eli_im
چهارشنبه 22 فروردین ، 13:00
فدات
ادامه
ستیلا , sogol.pc70
سه شنبه 21 فروردین ، 00:30
مبارکه
ادامه
خواهر لیلام , cheshmane
شنبه 18 فروردین ، 21:41
خواهش می كنم اقا رضا
ادامه
اݪـــــــــــــــی , eli_im
─┅─═ঊঈ ❤️£&Я❤️ ঊঈ═─┅─
مــردها تــشــنــه روز مــرد نــیــســتــنــد
مــردها بــه یــڪ روز قــدردانــے درســال نــیــازے نــدارنــد،
مــرد آفــریــده شــده تــا تــڪــیــه گــاه شــود نــه مــتــڪــے بــاشــد،
مــرد بــه ایــن حــســاس نــیــســت ڪــه ڪــے و چــے ڪــادو مــیــگــیــرد!
فــلــانـے بــراے شــوهرش چــه خــریــده؟جــوراب گــرفــتــه یــا ســاعــت مــچــے طــلــا ؟
مــردبــراے مــبــارزه آمــده، بــراے جــهاد، بــراے ســمــاجــت، بــراے جــنــگ بــا غــول زنــدگــے، بــراے نــبــرد بــے وقــفــه و بــے انــتــها آمــده، بــراے بــه آرامــش رســانــدن خــانــواده اش آمــده،
بــراے شــڪــســتــه شــدن غــرورش آمــده...
همــیــن ڪــہ تــبــســم را بــر لــب زنــش بــبــیــنــد، 
همــین ڪــہ لــبــخــنــد را بــر چــهره دخــتــرش بــبــیــنــد،
همــین ڪــہ ســربــلــنــدے پــســرش را بــبــیــنــد، 
همــین ڪــہ خــواهرش بــتــوانــد بــه او تــڪــیــه ڪــنــد،
همــین ڪــہ مــادرش بــا او درد دل ڪــنــد،
همــین ڪــہ پــدر پــیــرش جــوانــے خــودش را در او بــبــیــنــد،
همــین ها بــراے مــرد ڪــافــیــســت....
همــیــن ها مــرد را خــوشــبــخــت مــے ڪــنــد
مــرد آمــده تــا دیــگــران را خــوشــبــخــت ڪــنــد،
آمــده تــا شــود ســتــون خــانــواده، 
آمــده بــســوزد تــا روشــنــایــے بــخــشــد، 
هیچ هدیــه ای، هیــچ ڪــادویــے، هیــچ گــوهر گــرانــبــهایــے، هیــچ مــردے را خــوشــحــال نــمــے ڪــنــد مــگــر آرامــش خــانــوده اش!
مــرد مــهرورزے بــلــد نــیــســت، چــون مــادر نــیــســت!
مــرد مــهروزے اش رابــه زبــان نــمــےآورد، نــشــان مــے دهد!
بــهتــرین هدیــه بــراے یــڪ مــرد، یــڪ تــشــڪــر واضــح و شــفــاف بــه همــراه لــبــخــنــد و رضــایــت و  آرامــش خــانــوده اش هســت …
❤️❤️❤️ عــمــرشــان دراز و عــزتــشــان افــزون بــاد ❤️❤️❤️
روز مرد به همه آقایون ادلیستم تبریک میگم :)
سبز و برقرار باشید @};-
 

─┅─═ঊঈ ❤️£&Я❤️ ঊঈ═─┅─
ادامه
کامنت بنویسید...
اݪـــــــــــــــی , eli_im
دوشنبه 27 فروردین ، 20:29
فدات نسیم جون
ادامه
نسیم , nasima203
دوشنبه 27 فروردین ، 20:28
وری نایس
ادامه
خواهر لیلام , cheshmane
شنبه 18 فروردین ، 21:26
خواهش عزیزم
ادامه
اݪـــــــــــــــی , eli_im
♣┅┄♣┄♣️ ❤️Я&£❤️ ♣┅┄♣┄♣

تــا ڪــہ رسیدم بَـــــرِ تـــ❤️ــــو
از همــــہ بیـــزار شـــدم.....!

♣┅┄♣┄♣️ ❤️Я&£❤️ ♣┅┄♣┄♣
ادامه
کامنت بنویسید...
اݪـــــــــــــــی , eli_im
شنبه 25 فروردین ، 13:19
رضاجان
آرامـــــش
پیدا می ڪنم
میانِ دوستت دارم‌هائی که
از چشمانت
به سمتِ قلبـــم
سرازیر می شود...
ادامه
رضا    رادمهر , rezabarselon_uni
جمعه 24 فروردین ، 10:49
الی عزیزم
دوست داشتنت را نمی توان انکار کرد
وقتی هندسه ی چشمانت
قشنگ ترین شعر من است
ادامه
اݪـــــــــــــــی , eli_im
چهارشنبه 22 فروردین ، 13:00
عالی نگاهته گلم
ادامه
اݪـــــــــــــــی , eli_im
❥••••♠•••❥ ❤Я&£❤️ ❥••••♠•••❥

نیسـ ـ ـ ـت مـ ـ ـ ـرا
جـ ـ ـ ـ ـز تــــ❤️ــــو دوا ،
اے ❤️تـ ـ ـ ـو❤️ دواے دل مـ ــ ـ ــن

❥••••♠•••❥ ❤Я&£❤️ ❥••••♠•••❥
ادامه
کامنت بنویسید...
اݪـــــــــــــــی , eli_im
شنبه 25 فروردین ، 19:54
فدات آی پارا جون
ادامه
آی پارا والایی , aypara67
پنجشنبه 23 فروردین ، 21:50
احسنت
ادامه
اݪـــــــــــــــی , eli_im
چهارشنبه 22 فروردین ، 13:01
مرسی دوستای گلم
ادامه