الهام الهام , elham214

الهام الهام

 چه خوب... نم نم بارون میاد
الهام الهام , elham214

الهام الهام

مطالب
cloobid
elham214
، 5 سال و 9 ماه و 7 روز
زن 33 ساله مجرد
زير ديپلم ،

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • مهندسین معماری , architectclub
  • 198 رسانه

    morebox img


تبلیغات

الهام الهام , elham214
پرستاران 11 ساعت پیش
ادامه
99
الهام الهام , elham214
یک روز کودکانه 11 ساعت پیش
ادامه
الهام الهام , elham214
ساحل سلامتی 11 ساعت پیش
ادامه
الهام الهام , elham214
وقتے از دوست داشتن کسے مـطمئن نیستے حـق ندارے
دسـتاشو بگیرے کـه بـه دسـتات عـادتـش بـدے ...
وقتے کسے رو سهم خـودت نمیدونے حـق ندارے
پیـچ و تـاب بـدنـش رو زیـرو رو کنے ...
وقتے موندنے نیستے حـق ندارے از آینــــده هاے
خـــوش بـاهـاش حـرف بـزنے و بـراش رویـا بسازے ...
وقتے دلـت بـه بـودنش شـک داره حق ندارے بـهش بـگے عشـقمـ...
وقتے همیشـه دنبال یـه حرفے ،بحثے ،سندے ،بهانـه اے
کـه تـرکـش کنے حـق نـدارے ادعای دوست داشتن کنی...
وقتے بـه اعتمـاد کسے تکیـه گـاه شدے ... حق نـدارے زمینش بزنے ...
اگـه همـه ایـن کـارو کـردے فـارغ از جـنسییت مـــــردے
ادامه
کامنت بنویسید...
سکوت  , golden.roz
پنجشنبه 29 شهریور ، 20:39
Merc
ادامه
فرشید میرزایی , fatooo
پنجشنبه 29 شهریور ، 20:28
لایكككككككككككك
ادامه
امید  , omidm_j
پنجشنبه 29 شهریور ، 14:30
+++
ادامه
الهام الهام , elham214
الهام 13 ساعت پیش
چه خوب... نم نم بارون میاد
2
1
  , belzpaskal
جمعه 30 شهریور ، 00:36
به به خوش به حالتون
ادامه