ترانه سکوت  , elaheasemani

ترانه سکوت

 دلم با تو بودن را می خواهد...
ترانه سکوت  , elaheasemani

ترانه سکوت

مطالب
cloobid
elaheasemani
، 4 سال و 9 ماه و 26 روز
زن 37 ساله متاهل
فوق ليسانس ، -


تبلیغات

ترانه سکوت  , elaheasemani
اگـــر برای کسی مهم باشی
او همیشه راهی برای وقت گذاشتن
با تو پیدا خواهد کرد
نــه بهانه ای برای فرار
و نه دروغــی برای توجیـــه...
ادامه
99
ترانه سکوت  , elaheasemani
ﺯﻣﯿـــﻦ ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ؛

ﻫــﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿـــﺎﺭﺩ ﺁﺩﻡ!

ﻭ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬــﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ

ﻭ ﺧﺪﺍ ﻧﮑـــﻨد ﮐـﻪ ﺁﻥ ﯾـﮏ ﻧﻔـــﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﺑﮕــــﺬﺍﺭﺩ،

ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻫـــﻢ

ﻏﺮﯾﺒـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ!…………….
ادامه
ترانه سکوت  , elaheasemani
دلم با تو بودن را می خواهد...
ترانه سکوت  , elaheasemani

از رابطه هایی که انتظار کشیدن رو براتون دردناک می‌کنه بترسید.
قلبتون تا یه جایی توان تپیدن داره و مطمئن باشید؛
کسی که شما رو منتظر میذاره نه تنها برای بدست آوردنتان
تلاشی نکرده برای نگه داشتنتون هم تلاشی نمی کنه..
از آدمایی که انتظار کشیدن شما رو درک نمی کنن دوری کنید،
این آدما شما و احساساتتون رو متلاشی می کنن.
ادامه
ترانه سکوت  , elaheasemani
گاهی دلمان گرفت
از آنهایی که در دلمان بودند...
از حرفهایی که شنیدیم
پشت سرمان گفته اند...
از هنر کنایه زدنشان...
از حرفهایی که زدند و
نتوانستیم جواب بدهیم...
نه اینکه بلد نبودیم انگار چیزی
در قلبمان نمیگذاشت...
چیزی به اسم حرمت...
دلمان گرفت از معرفتشان...
ادامه