بغض فروخورده  , elaheasemani

بغض فروخورده

 از من ای بخت چرا این همه رو گردانی ، من گناهم فقط ان بود که عاشق بودم
بغض فروخورده  , elaheasemani

بغض فروخورده

مطالب
cloobid
elaheasemani
، 4 سال و 5 ماه و 2 روز
زن 37 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

بغض فروخورده  , elaheasemani
بودنت را دوست دارم
وادارم می کنی که
به هیچ کس فکر نکنم
جز تو
نگاهت را گره بزن به هر لحظه من،حس امنیت می کنم
وقتی،تو درگیر منی...
ادامه
99
بغض فروخورده  , elaheasemani
پُرم از راه، از پُل،
از رود ، از موج
پرم از سایهٔ برگی در آب
چه درونم تنهاست...
ادامه
بغض فروخورده  , elaheasemani
گاهی دلم برای باورهای گذشته ام تنگ می شود
گاهی دلم برای پاکی های کودکانه قلبم می گیرد
گاهی آرزو می کنم
ای کاش دلی نبود
تا تنگ شود...
تا بشکند...
تا خسته شود خسته!!!
ادامه
بغض فروخورده  , elaheasemani
وای از آن روز كه

قلبی تك وُ تنها بِشَوَد....!!!

سالها وقت نیاز است

كه اِحیا بشود...!!!

مثلِ محكومِ به اعدام

كه حكمش قطعیست..!!!

بی تو من منتظرم

حكمِ من اجرا بشود..!!
ادامه
بغض فروخورده  , elaheasemani
از من ای بخت چرا این همه رو گردانی ، من گناهم فقط ان بود که عاشق بودم
کامنت بنویسید...
حجت  , 2246
یکشنبه 2 اردیبهشت ، 11:25
+++++++++++
ادامه
مهدی مهدی وند , mahdivand
شنبه 1 اردیبهشت ، 22:52
++++
ادامه
علی  ممبینی , addtrd
شنبه 1 اردیبهشت ، 22:11
بغض
ادامه