اَر؁َـﻶنــــــ  , edi_pacific

اَر؁َـﻶنــــــ

  "کلوب خراسانی ها"http://www.cloob.com/khorasaniha_cloob
اَر؁َـﻶنــــــ  , edi_pacific

اَر؁َـﻶنــــــ

مطالب
cloobid
edi_pacific
، 5 سال و 11 ماه و 18 روز
مرد 26 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

اَر؁َـﻶنــــــ  , edi_pacific
اَر؁َـﻶنــــــ اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
99
اَر؁َـﻶنــــــ  , edi_pacific
♥نبــــــار بــــــارون ...♥

×حــــــــالـــــَــــم خوش نیست×

بـــــه حــــَـــدِ کـــــــافی ←غــــــَـــم→ دارم ...

تــــــو این روزایِ †آشفتــــــَـــم †

همیـــــــن∞ بـــــارونُ ∞کــــَــــم دارمــــــ ...
ادامه
زنی با احساسی نارنجی  , dokhtaribaehsasenarenji
اَر؁َـﻶنــــــ در این تصویر برچسب خورده است. 4 سال پیش