محمدعلی رئیسی , doroosh

محمدعلی رئیسی

محمدعلی رئیسی , doroosh

محمدعلی رئیسی

مطالبدوستان 16
cloobid
doroosh
، 7 سال و 11 ماه و 22 روز
مرد 40 ساله متاهل
ليسانس ،

دوستان

رسانه ها

  • جیرفت , jiroftclub
  • فوتبالی , footbali
  • 22 رسانه

    morebox img


تبلیغات

محمدعلی رئیسی , doroosh
اگرتوانایی تحمل تفاوتهارادرخودمان ایجادکنیم .انوقت براحتی میتوانیم کنارهم زندگی کنیم.
ادامه
99
محمدعلی رئیسی , doroosh
تنهاراه پیشرفت وتعالی عقلانیت ومنطق است.
ادامه
محمدعلی رئیسی , doroosh
ارزودارم همه مردم دنیادوستانه وبامحبت کنار هم زندگی کنند.هیچ کس به دیگری ظلم نکند.انسانهاحقوق یکدیگررامحترم بشمارند.وشعاردهکده کوچک جهانی به وقوع بپیوندد.
ادامه
محمدعلی رئیسی , doroosh
ازدیو ودد ملولم وانسانم ارزوست
ادامه
محمدعلی رئیسی , doroosh
ای کاش همه باهم دوست باشیم وقدرهمدیگر رابدونیم زندگی ودنیا زیبا میشود.
ادامه