محمدعلی رئیسی , doroosh

محمدعلی رئیسی

محمدعلی رئیسی , doroosh

محمدعلی رئیسی

مطالبدوستان 16
cloobid
doroosh
، 6 سال و 6 ماه و 28 روز
مرد 39 ساله متاهل
ليسانس ،

دوستان

  • میثم ایرانی , meysamboj1366
  • سحر ؟ , vahid2ahmad

رسانه ها

  • جیرفت , jiroftclub
  • پرسپولیس , persepolisclub
  • جملات و مطالب آموزنده , jomalatamozande
  • استاد شجریان , mshajariyan
  • تمدن هلیل رود جیرفت , 16429
  • 22 رسانه

    morebox img


تبلیغات

محمدعلی رئیسی , doroosh
اگرتوانایی تحمل تفاوتهارادرخودمان ایجادکنیم .انوقت براحتی میتوانیم کنارهم زندگی کنیم.
ادامه
99
محمدعلی رئیسی , doroosh
تنهاراه پیشرفت وتعالی عقلانیت ومنطق است.
ادامه
محمدعلی رئیسی , doroosh
ارزودارم همه مردم دنیادوستانه وبامحبت کنار هم زندگی کنند.هیچ کس به دیگری ظلم نکند.انسانهاحقوق یکدیگررامحترم بشمارند.وشعاردهکده کوچک جهانی به وقوع بپیوندد.
ادامه
محمدعلی رئیسی , doroosh
ازدیو ودد ملولم وانسانم ارزوست
ادامه
محمدعلی رئیسی , doroosh
ای کاش همه باهم دوست باشیم وقدرهمدیگر رابدونیم زندگی ودنیا زیبا میشود.
ادامه