داریوش  , darush.k

داریوش

 قبول دارم برای هیچ سختی دادم به خودم و بی فایده بود زیادی احساساتی بودم
داریوش  , darush.k

داریوش

مطالب
cloobid
darush.k
، 3 سال و 11 ماه و 8 روز
مرد 26 ساله مجرد
زير ديپلم ، فرشته دوزخ


تبلیغات

داریوش  , darush.k
15 ساعت پیش
[https://www.aparat.com/v/6FGRA]
ادامه
99
داریوش  , darush.k
داریوش 1 روز پیش
قبول دارم برای هیچ سختی دادم به خودم و بی فایده بود زیادی احساساتی بودم
داریوش  , darush.k
داریوش 1 هفته پیش
...I’ve stumbled on the side of twelve misty mountains
کامنت بنویسید...
صدف   , sadafsadafi1378
شنبه 24 شهریور ، 15:18
لایک
ادامه
داریوش  , darush.k
تصویر آلبوم از نگار DJ 5 ماه پیش