کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود بخوانید ...
محمد , darkmike

محمد

 پشت سر میزارم این شهر شلوغو، پشت سر میزارم این همه دروغو، من به آفتاب یه سلام تازه میدم، جا میزارم این روزای بی فروغو.
محمد , darkmike

محمد

مطالب
cloobid
darkmike
، 9 سال و 4 ماه
مرد 77 ساله مجرد
فوق ليسانس ،

رسانه ها

 • کریدل , kridel
 • عشق و نفرت , nefratclub
 • مدیریت و آینده , modiriatvaayandeh
 • متخصص ها در  مسایل جن و پری و احضار انها , jenvapary
 • كسی كه می خواست رئیس جمهور شود , president1
 • 174 رسانه

  morebox img


تبلیغات

محمد , darkmike
محمد 4 روز پیش
پشت سر میزارم این شهر شلوغو، پشت سر میزارم این همه دروغو، من به آفتاب یه سلام تازه میدم، جا میزارم این روزای بی فروغو.
99
محمد , darkmike
محمد 1 ماه پیش
رو به تو سُجده میکنم دری به کعبه باز نیست، بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست، به هر طرف نظر کنم نماز من نماز نیست.
محمد , darkmike
محمد 1 ماه پیش
آخرشم تاآخرشب من موندمو اون خاطرات آخرشم تودادی ب باد دادی ب باد دنیامو باز آخرشم تودیدی ک وابسته شدم گفتی ازت خسته شدم گفتی نباش دیگه دورم
محمد , darkmike
بوقلمونی، گاوی بدید و گفت:
در آرزوی پروازم، اما چگونه، ندانم.
گاو پاسخ داد: گر ز تاپاله من خوری، قدرت بر بالهایت فتد و پرواز ڪنی.
بوقلمون خورد و بر شاخی نشست! تیراندازی ماهر، بوقلمون را بر درخت بدید، تیری بر آن نگون بخت بینداخت و هلاڪش نمود...

شاید با خوردن هر گندی به بالا برسید، اما مطمئن باشید ڪه در بالا نخواهید ماند...!
ادامه
محمد , darkmike
رویاهاتو محکم بچسب
واسه این که اگه رویاها بمیرن
زنده گی عین مرغ شکسته بالی می شه
که دیگه مگه پروازو خواب ببینه.
رویاهاتو محکم بچسب
واسه این که اگه رویاهات از دس برن
زنده‌گی عین بیابون ِ برهوتی می شه
که برفا توش یخ زده باشن.

لنگستن هیوز
برگردان: احمد شاملو
ادامه