محمد , darkmike

محمد

 زمین را با صلح و با عشق متبرک کنید، بجای ظلم و ستم، بخشش. گذرگاه صلح و آشتی و گذشت الهی باشید. زمین را با روح گذشت و برزگواری متبرک کنید.
محمد , darkmike

محمد

مطالب
cloobid
darkmike
، 9 سال و 7 ماه و 4 روز
مرد 78 ساله مجرد
فوق ليسانس ،

رسانه ها

 • کریدل , kridel
 • عشق و نفرت , nefratclub
 • مدیریت و آینده , modiriatvaayandeh
 • متخصص ها در  مسایل جن و پری و احضار انها , jenvapary
 • كسی كه می خواست رئیس جمهور شود , president1
 • 167 رسانه

  morebox img


تبلیغات

محمد , darkmike
محمد 1 ماه پیش
زمین را با صلح و با عشق متبرک کنید، بجای ظلم و ستم، بخشش. گذرگاه صلح و آشتی و گذشت الهی باشید. زمین را با روح گذشت و برزگواری متبرک کنید.
99
محمد , darkmike
عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد
عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد

اگر من جای او بودم همان یک لحظه ی اول
که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان

جهان را با همه زیبایی و زشتی
به روی یکدگر ویرانه می کردم

عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد
عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد

اگر من جای او بودم که می دیدم یکی عریان و لرزان ،
دیگری پوشیده از صد جامه ی رنگی

زمین و آسمان را واژگون مستانه می کردم

عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد
عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد

عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد

اگر من جای او بودم برای خاطره تنها یکی مجنون صحراگرده بی سامان، هزاران لیلی نازآفرین را کوه به کوه آواره و دیوانه می کردم

عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد

اگر من جای او بودم به گرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان ، سراپای وجود بی وفا معشوق را پروانه می کردم

عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد
عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد

عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد

چرا من جای او باشم همین بهتر که او خود جای خود بنشسته و تاب تماشای تمام زشت کاریهای این مخلوق را دارد

وگرنه من بجای او چو بودم یک نفس کی عادلانه سازشی با جاهل و فرزانه می کردم

عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد
عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد
ادامه
محمد , darkmike
محمد 2 ماه پیش
از قلب خداوند باشد که تمامی کره زمین با عشق و محبت متبرک شود
کامنت بنویسید...
محمد , darkmike
شنبه 16 دی ، 16:05
واسه وقتیکه هردو بی اعتباریم، تماشاچی غیر از خودمون نداریم.
وقتی التماسم نخورده بدردم، واسه انتقامی که جبران نکردم.
ادامه
محمد , darkmike
محمد 3 ماه پیش
پشت سر میزارم این شهر شلوغو، پشت سر میزارم این همه دروغو، من به آفتاب یه سلام تازه میدم، جا میزارم این روزای بی فروغو.
محمد , darkmike
محمد 5 ماه پیش
رو به تو سُجده میکنم دری به کعبه باز نیست، بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست، به هر طرف نظر کنم نماز من نماز نیست.