محمد , darkmike

محمد

 همه را دعای خیر کنید. آنجا که تاریکیست نور، و آنجا که غم است شادی. گذرگاه نور و شادی الهی باشید، باشد که تمامی زمین سرشار از نور و شادی شود
محمد , darkmike

محمد

مطالب
cloobid
darkmike
، 9 سال و 11 ماه و 1 روز
مرد 78 ساله مجرد
فوق ليسانس ،

رسانه ها

 • کریدل , kridel
 • عشق و نفرت , nefratclub
 • 165 رسانه

  morebox img


تبلیغات

محمد , darkmike
خوشت اومد پسند و پست مجدد کن
===========================
√ میپسندم √ کامنت√ پست مجدد
[ پست مجدد بزنید تا برسه به دست دوستاتون ]
===========================
ادامه
99
محمد , darkmike
کــاربر عزیــز و گرامی █ جــزیـیات این مطلب را در لینــک زیـــــر || ▼ || بخوانید
کــاربر عزیــز و گرامی █ جــزیـیات این مطلب را در لینــک زیـــــر || ▼ || بخوانید
ادامه
محمد , darkmike
خوشت اومد پسند و پست مجدد کن
===========================
√ میپسندم √ کامنت√ پست مجدد
[ پست مجدد بزنید تا برسه به دست دوستاتون ]
===========================
ادامه
محمد , darkmike
خوشت اومد پسند و پست مجدد کن
===========================
√ میپسندم √ کامنت√ پست مجدد
[ پست مجدد بزنید تا برسه به دست دوستاتون ]
===========================
ادامه
محمد , darkmike
محمد 2 هفته پیش
همه را دعای خیر کنید. آنجا که تاریکیست نور، و آنجا که غم است شادی. گذرگاه نور و شادی الهی باشید، باشد که تمامی زمین سرشار از نور و شادی شود
کامنت بنویسید...
محمد , darkmike
سه شنبه 15 خرداد ، 18:32
بخصوص کسانی که اندوهگین هستند، کسانی که در درد و رنج هستند، کسانی که افسرده هستند، آنان را غرق نور و شادی کنید.
از قلب خداوند باشد که تمامی کره زمین با عشق و محبت متبرک شود.
باشد که تمامی کره زمین با شادی و سروری وصل ناپذیر متبرک شود.
با درک تفاهم، هماهنگی و صلح الهی و نیت خیر و کردار نیک.
دعای خیر و برکت بر همگان باد.
از مرکز قلب خدا باشد که تمامی کره زمین همه انسانها و مخلوقات با عشق و مِهر الهی مورد رحمت قرار گیرند.
ادامه