داریوش  , dariush29

داریوش

 گلیم بخت كسی را كه بافتند سیاه هیچوقت سفید نمیشود.
داریوش  , dariush29

داریوش

مطالب
cloobid
dariush29
، 12 سال و 8 ماه و 16 روز
مرد 45 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

داریوش  , dariush29
1 هفته پیش
ادامه
99
داریوش  , dariush29
گاهی باید نبخشید
وقتی میبخشی
از خودت نزد دیگران یک احمق میسازی
ادامه
کامنت بنویسید...
ستاره  , afsoongar24
سه شنبه 22 اسفند ، 18:53
بله دقیقا
ادامه
داریوش  , dariush29
5 ماه پیش
ادامه
داریوش  , dariush29
دنبال اونهایی که یه هویی و بی مقدمه رفتن نرو
ادامه
کامنت بنویسید...
ستاره  , afsoongar24
سه شنبه 22 اسفند ، 18:53
عالی
ادامه
علی رضا علی رضا , ghorbat1980
دوشنبه 21 اسفند ، 14:45
خوب بود
ادامه
محمد محمدی , gomgashteh13
شنبه 19 اسفند ، 15:08
نصیحت کردن خیلی آسونه ولی باید یادمون باشه انسان هستیم و هرلحظه اشتباه میکنیم و درصدد جبرانش برمیخیزیم گاهی باید نشنید و به راه ادامه داد گاهی باید شنید وبه راه ادامه داد گاهی باید شنیدو ایستادو لبخندی زدو به راه ادامه داد گاهی باید شنیدو ایستاد و حرفی زدو به راه ادامه داد وگاهی باید زد تو گوشش و به راه ادامه داد فقط باید دانست باید به راه ادامه داد نمیدونم شما فهمیدید من چی گفتم ؟
ادامه
داریوش  , dariush29
موشک زده ام نقشه سازی نکنند
بر کشورمان دست درازی نکنند

موشک زده ام تا که اخطار دهیم
در کشور ما ترقه بازی نکنند

تلخ است برایتان ولی شیرین است
رهبر که اشاره مینماید اینست

این سیلی محکمی که از ما خوردید
از بابت دستگرمی و تمرین است

ایران به کسی مگر امان خواهد داد؟
عکس العملی سخت نشان خواهد داد

هشدار!اگر رهبرمان امر کند
معلوم شود چه کس زیان خواهد داد

با زخم اگر چه خاطری آزردید
با دست خود آبرویتان را بردید

دیدید که تا سید علی لب تر کرد
از ملت ما چگونه سیلی خوردید

باشد که دگر زبان درازی نکنید
در بیشه شیر،یکه تازی نکنید

شش موشک علی الحساب تقدیم شما
تا باز هوس ترقه بازی نکنید

گفتیم که این خطه مرلقب دارد
این کشور عشق است که صاحب دارد

طفلان حرامزاده شیطانی
دیدید ترقه ها عواقب دارد
ادامه
کامنت بنویسید...
000  , nilofar.mordab
چهارشنبه 17 آبان ، 16:49
بسیار عاااااااااالی
ادامه