علی تاراسی , darde_bodan2002

علی تاراسی

 کسی را دارم که آنقدر برایم کسی هست که نگاهم دنبال کسی نباشد.
علی تاراسی , darde_bodan2002

علی تاراسی

مطالب
cloobid
darde_bodan2002
، 12 سال و 7 ماه و 20 روز
مرد 72 ساله مجرد
فوق ليسانس ، شركت نفت


تبلیغات

علی تاراسی , darde_bodan2002
تاریخ تولد بهانه ایست تافراموش نکنی آمدنت را.
تولدت مبارک عادل عزیز@};-
ادامه
99
علی تاراسی , darde_bodan2002
سپید می گذرد یا سیاه
می گذرد
دو پلک بی تو برایم دو ماه
می گذرد!

شبی که چشم تو را بوسه
می زدم گفتم
که چشمهای تو از این گناه
می گذرد.
ادامه
علی تاراسی , darde_bodan2002
هنوز هم که هنوز است ؛
اظهار ادب
در مقابله با یک فرد بی ادب
مطمئن ترین راه تحقیر است...

#هاینریش_بل
ادامه
علی تاراسی , darde_bodan2002
بچه که هستیم
از شب میترسیم
به خاطر تاریکی، به خاطر تنهایی…
بزرگ که می شویم
باز هم از شب میترسیم
اما نه به خاطر تاریکی، یا تنهایی!
از خاطراتی می ترسیم که تا چشمانمان را
می بندیم بر سرمان آوار می شوند
ادامه
علی تاراسی , darde_bodan2002
ما آدمهای احمـــقی نبودیم
ســــاده بودیم
و از روی سادگی
به احمق ها اجازه دادیم
تا در زندگی مان دخالت کنند!

ارنستو چه گوارا
ادامه