سایبر 11 , cyber11

سایبر 11

 مسئولان ملت دردولت میدانند واگر نمیدانند بدانند مامردم ایران به هیچ احدی اجازه بازدید ازمراکز نظامی درهرشرایطی را نمیدهیم .(مرگ بر آمریکا)
سایبر 11 , cyber11

سایبر 11

مطالب
cloobid
cyber11
، 6 سال و 6 ماه
مرد 27 ساله مجرد
فوق ديپلم ،


تبلیغات

سایبر 11 , cyber11
با اسم آقایان آخوندی و قاضی زاده هاشمی ذهنتان کجا می رود؟ اگر آقای قاضی زاده به خبرنگار می گوید مزدور، آقای آخوندی هم میکروفن خبرنگار را پرت می کند. یکی با طعنه به پیرمرد نیازمند می گوید «خودت بمال» و آن یکی به خانم معترض از گرانی می‌گوید: «باید بیشتر ازت پول می‌گرفتن»
ادامه
99
سایبر 11 , cyber11
اینو گذاشتم برا اونایی که فکر میکنن اروپائیا و کلا غربیا خیلی وری نایسن........
ادامه
سایبر 11 , cyber11
بچه های امروزی 23 ساعت پیش
فقر...
ادامه
سایبر 11 , cyber11
عباس آخوندی عزیزم
تو که رئیس ستاد انتخابات میرحسین موسوی
و بهترین وزیر حسن روحانی بودی؛
فاش می‌گویم:
۱. در فقر کامل زندگی کردی
۲. بیشترین خدمت رو به کشور ارزانی داشتی
..........
فعل معکوس برره‌ای
ادامه
سایبر 11 , cyber11
عکس خبرنگار آذربایجانی
دختران مسلمان ورزشکار ایرانی در حاشیه برگزاری تورنمنت کشورهای اسلامی در باکو
ادامه