امید , cloop2060

امید

 شنیده ام که به جنگل قدم گذاشته ای...  پلنگ وحشی من خوش به حال آهوها.   https://t.me/lovely95
امید , cloop2060

امید

مطالب
cloobid
cloop2060
، 7 سال و 3 ماه و 21 روز
مرد 30 ساله مجرد
ليسانس ،

رسانه ها

 • دوزخیان , dwellersofhell
  معاوندوزخیان
 • آخرین معشوق , akharin_mashoughclub
 • 337 رسانه

  morebox img


تبلیغات

امید , cloop2060
امید 4 ماه پیش
شنیده ام که به جنگل قدم گذاشته ای... پلنگ وحشی من خوش به حال آهوها.
99
کامنت بنویسید...
امید , cloop2060
جمعه 24 فروردین ، 19:37
ممنون از حضور گرمتون شکوفه خانم
ادامه
شکوفه , sayeeeesayeeee
پنجشنبه 23 فروردین ، 09:29
خیال خام پلنگ من
به سمت ماه جهیدن بود..
ادامه
امید , cloop2060
دوشنبه 14 اسفند ، 19:10
الان بازه. در خدمتتم
ادامه
امید , cloop2060
like our dreams
has turned to smoke
the sky
yours ane mine
like we breathe
has turned to dust
wherever you go
you will find me too
I am now a part of you
I am a lonely planet
you are a lonely planet
let us come together
beyond the world of stars
I am a lonely planet
you are a lonely planet
let us come together
beyond the world of stars
you carved me
because of you
I believe in me
you are not here
and that be true
but if am here
you are here too
wherever you go
you will find me too
I am now a parte of you
I am a lonely planet
you are a lonely planet
let us come together
beyond the world of stars
I am a lonely planet
you are a lonely planet
let us come together
ادامه
امید , cloop2060
امید 4 ماه پیش
I am apart of you & you are a part of me
امید , cloop2060
شب به شب آغوش گرمت پیله پروانه هاست،
گرمی لبخندهایت قسمت بیگانه هاست.

کبری_ موسوی_ قهفرخی

https://t.me/lovely95
ادامه
امید , cloop2060
امید 4 ماه پیش
یک کار تو برای من از فحش بدتر است... با من سکوت...با دیگران حرف می زنی!!https://t.me/lovely95