سیامک سی جی , cij

سیامک سی جی

 اما از پدرم یاد گرفتم که احساس داشتن چیز خوبیه ،وقتی عشق و اعتماد از دست رفتن،فکر کنم خودش،گذشتن و حركت به سوى آینده است ،
سیامک سی جی , cij

سیامک سی جی

مطالب
cloobid
cij
، 5 سال و 4 ماه و 16 روز
مرد 26 ساله مجرد
يک سال کالج ، مدیر شرکت تجارت بین المللی


تبلیغات