مریم ب , boshra_b

مریم ب

 خدارابرایتان ارزو میکنم....
مریم ب , boshra_b

مریم ب

مطالب
cloobid
boshra_b
، 8 سال و 15 روز
زن 36 ساله متاهل
فوق ليسانس ، ...

رسانه ها

  • فدائیان رهبر , janfadaclub
  • شیخ رجبعلی خیاط , sheykh_rajab_ali_khayat
  • حزب الله , hezbollah1
  • کامپیوتر بازان حرفه ایی , rezarayaeh
  • چگونگی ادامه راه شهدا(ادبیات انقلاب) , edalatvpishraft
  • 117 رسانه

    morebox img


تبلیغات

مریم ب , boshra_b
حضرت یحیی ( ع ) 1 ساعت پیش
ادامه
99
7
3
4
مریم ب , boshra_b
همسر شهید حججی گفتند: سر شوهرم رفت تا روسری نرود..و داعشی وطنی این حرف حکیمانه را اینچنین "یحرفون الکلم عن مواضعه" پاسخ شبهشون در تصویر بالا.
ادامه
21
22
7
مریم ب , boshra_b
قدرشناسی عروس و داماد اهوازی

نه اُملیم، نه قدیمی،
فقط شادیمون رو مدیون توییم!

ادامه
121
23
56
مریم ب , boshra_b
کسی که برایت آرامش بیاورد ...
مستحق " ستایش " است
انسان ها را در زیستن
بشناس نه در گفتن
در گفتار همه آراسته اند ...
ادامه
26
1
11
مریم ب , boshra_b
ﺍﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ "ﻏﯿﺒﺖ" ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ بطور ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ اموالمان ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺑﻤﺎﻥ ﺑرداشته ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ غیبتش را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﻭﺍﺭﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻮﺍﻟﻤﺎﻥ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻓﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻓﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﺗﺮند؟

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشم هایتان ندیده،
نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده.

"صادقانه زندگی کنید"
ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت میرویم.
موجودات بهشتی ایم که از خاک سر برآورده ایم...
ادامه
69
12
34