بهنام  , bmd1386

بهنام

 ... یاد باد ان روزگاران! یاد باد...
بهنام  , bmd1386

بهنام

مطالب
cloobid
bmd1386
، 5 سال و 9 ماه
مرد 35 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

بهنام  , bmd1386
در دوران نوجوانی با یک چوبدستی دَمِ در آغُل گوسفندان می‌ایستادم و برای سرگرم کردن خودم، هنگام خارج شدن گوسفندان، چوبدستی را جلوی پایشان می‌گرفتم جوری که مجبور به پریدن از روی آن می‌شدند ...!
پس از آنکه چندین گوسفند از روی آن می‌پریدند، چوبدستی را کنار می‌کشیدم، اما بقیه گوسفندان هم با رسیدن به این نقطه از روی مانع خیالی می‌پریدند، تنها دلیل پرش آنها این بود که گوسفندان جلویی در آن نقطه پریده بودند ...!
گوسفند تنها موجودی نیست که از این گرایش برخوردار است. تعداد زیادی از آدم‌ها نیز مایل به انجام کارهایی هستند که دیگران انجامش می‌دهند؛ مایل به باور کردن چیزهایی هستند که دیگران به آن باور دارند، مایل به پذیرش بی‌چون و چرای چیزهایی هستند که دیگران قبولش دارند ...!
وقتی خودت را هم‌صدا با اکثریت می‌بینی، وقت آن است که بنشینی و عمیقاً فکر کنی ...

«دیل کارنگی»

پس‌نوشت: تصویر منظره توسط خودم گرفته شده است.
ادامه
99
بهنام  , bmd1386
3 روز پیش
در حکایتی از گذشته معروف است که پادشاه یک کشور به پادشاه یک کشور دیگر یک فیل سفید هدیه می دهد، کسی که هدیه را پذیرفته، هزینه های زیادی را صرف نگهداری و خوراک این فیل سفید می کرد، نسل های مختلف بدون آن که بدانند این فیل سفید به چه درد می خورد هزینه های زیادی را برای آن متحمل میشدند و دلشان هم نمی آمد که آن را کنار بگذارند یا رها کنند زیرا میگفتند: "حیف است تا کنون هزینه زیادی برای آن شده است و نمیتوان آن را رها کرد!". فیل سفید در مدیریت استعاره از موضوعیست که هزینه زیادی برای آن شده است و هیچ خاصیت مفیدی ندارد! و از آن جهت کنار گذاشته نمیشود که صرفاً برای آن هزینه شده است. در نظر بگیرید کسی وارد دانشگاه میشود و متوجه میشود استعدادی در آن رشته ندارد اما آن را رها نمیکند به خاطر هزینه هایی که برای قبولی آن داده است و زمانی که صرف کرده است و میداند در آینده نیز آن رشته منبع درآمد او نخواهد شد، به آن رشته دانشگاهی و آن مدرک میتوان فیل سفیدآن فرد گفت. در مورد کسب و کار هم همینطور است. شاید محصولی آنقدر ارزش ندارد که برای آن هزینه بیشتر صرف گردد. در زندگی فیلهای سفید زیادی داریم و بدون آن که خاصیتی داشته باشند برای آنها هزینه میکنیم!
فیل های سفید زندگیتان را رهاکنید
ادامه
بهنام  , bmd1386
بهنام 3 روز پیش
... یاد باد ان روزگاران! یاد باد...
بهنام  , bmd1386
بهنام 3 ماه پیش
عذر تقصیر! هر چند دیر و اما شاید هم موثر! از جانب یک فردِ دلیر...... پیروز باشید
بهنام  , bmd1386
3 ماه پیش
با سلام
با پایان یافتنِ عمرِ این سایت، یادم به خداحافظی آخرِ خودمان از دنیای فانی اوفتاد.
بهرحال هر اغازی را پایانیست. و چه زیباست که بتوانیم نقشی خوش بر خاطر یکدکیگر بگذاریم.
امیدوارم که اگر از جانب بنده خللی و کاستی در رفتار و کلام مشاهدهخ فرمودید حلا بفرمایید.
ادامه