بهروز م , bmb

بهروز م

 عمرم شبیه شعرم کوتاه نمی شد اگر بلند بلند می گفتی دوستت دارم...
بهروز م , bmb

بهروز م

مطالب
cloobid
bmb
، 10 سال و 4 ماه و 28 روز
مرد 30 ساله متاهل
ليسانس ، دانشجو


تبلیغات

بهروز م , bmb
غیرت ارتشی و سپاهی مثال زدنی است.
ادامه
99
بهروز م , bmb
اگه عاشورا الان اتفاق می افتاد، چند نفر بجای کمک کردن، اینجوری داشتن با موبایل فیلم میگرفتن؟
من و شما بودیم چی کار می‌کردیم؟؟
ادامه
بهروز م , bmb
کلوب ازدواج 2 روز پیش
ادامه
بهروز م , bmb
ثامن 2 روز پیش
ادامه
بهروز م , bmb
انسانیت
مسلمانی به کردار
حس خوب از دیدن و شنیدن این حجم شعور
ادامه