بهروز م , bmb

بهروز م

 گاهی گذشت میکنم گاهی گذر...  معنای این دو فرق میکند بخشیدن دیگران دلیل ضعیف بودن من نیست
بهروز م , bmb

بهروز م

مطالب
cloobid
bmb
، 9 سال و 3 ماه و 29 روز
مرد 29 ساله متاهل
ليسانس ، دانشجو


تبلیغات

بهروز م , bmb
راهکارهای کوچکی برای مهربان بودن
♥•٠·˙
• لب پنجره اتاقت كاسه ای آب و غذا برای پرندگان بذار و اینو عادت خودت كن ؛
• وسایل و پوشاكى را كه استفاده نمى كنى داخل كیسه بذار و به كارگری بده ؛
• در اتاقت قلكی بذار و هربار گناه كردی مبلغ كوچكی توش بنداز و بعد یك ماه درشو باز كن و صدقه بده و هر ماه اینو تكرار كن ؛
• یه مبلغی از حقوقت رو كفالت یتیم بكن ؛
• تو مسجد قرآن بذار تا ثواب خوندنش بهت برسه ؛
• بعد نوشیدن آب ، اگه آب زیاد اومد به نزدیكترین گیاهی كه پهلوته بده به نیت اموات،
• شادی رو به قلب هر مسلمونی وارد كن مخصوصا اونایى كه غصه دارن ؛
• به هر كی رد میشه لبخند بزن و سلام كن به اونایی كه نشستن ؛
• با مردم قشنگ صحبت کن، سخن نیكو صدقه است؛
• نخواب مگر اینكه هركی بهت بدی كرده رو ببخشى، اگر چه كه غیبت یا تهمت بوده یا ظلم بهت كرده.

ادامه
99
بهروز م , bmb
اومده بود و عکس عزیزش رو
به آزاده ها نشون میداد
و التماس میکرد که
این عکس رو می شناسین؟
خبری ازش دارین؟

آن روز خیلیها آمدند ولی هنوزهم
چشمهایی در انتظار سوسو میزند
البته اگر سویی مانده باشد!

ادامه
بهروز م , bmb
ویژه 4 روز پیش
غم و شادی

ادامه
بهروز م , bmb
از زاهدی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ دعا ﺑﻪ درگاه ﺧﺪﺍوند، ﭼﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯼ؟
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﻫﻴﭻ
ﺍﻣﺎ، ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ...ﺧﺸﻢ، ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻨﯿﺖ، ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﯼ ﻭ ﻣﺮﮒ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎلمان ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻮﺩ؛ ﮔﺎﻫﯽ با ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩن ها، خیال ﺁﺳﻮﺩﻩ تری داریم
ادامه
بهروز م , bmb
دل نوشته های دو عاشق 4 روز پیش
ادامه