آقای دجّال       , blackbeard

آقای دجّال

 کاربری این پروفایل از سال جدید تغییر پیدا کرد و فقط به علت داشتن خاطرات زیاد حذفش نمیکنم! باشد که رستگار شویم
آقای دجّال       , blackbeard

آقای دجّال

مطالب
cloobid
blackbeard
، 13 سال و 2 ماه و 21 روز
مرد 78 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

اطلاعات پروفایل

کلوب آی دی

cloobid
blackbeard
، 13 سال و 2 ماه و 21 روز

نام

آقای دجّال ، B R

درباره من

■ کاربری این پروفایل از سال جدید تغییر پیدا کرد و فقط به علت داشتن خاطرات زیاد حذفش نمیکنم! باشد که رستگار شویم

وضعیت

مرد مجرد

محل سکونت

تحصيلات

ليسانس

تاریخ عضویت

11 مرداد 1384 ساعت 09:03