کلوب به حیات خود ادامه می‌دهد! بخوانید ...
محمد عبدلی , bfdninja

محمد عبدلی

 خورشید درخشان شد. . . . تا باد چنین بادا
محمد عبدلی , bfdninja

محمد عبدلی

مطالب تصاویر 5
cloobid
bfdninja
، 11 سال و 4 ماه و 13 روز
مرد 27 ساله مجرد
ليسانس ، کشاورز

آلبوم تصاویر

  • .

5 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

محمد عبدلی , bfdninja
محمد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 ماه پیش
تولد : 11/تیر/1369

99
محمد عبدلی , bfdninja
محمد 1 ماه پیش
خورشید درخشان شد. . . . تا باد چنین بادا
محمد عبدلی , bfdninja
محمد 4 ماه پیش
زندگی در آنوقت. . . . صفی از نور و عروسک بود. . . . .
محمد عبدلی , bfdninja
محمد 4 ماه پیش
طاغی انسانیست که "نه" میگوید . . . اما نه گفتن او از سر انکار نفس نیست . . . او، چون به نفس خود بیندیشد، "آری" میگوید
محمد عبدلی , bfdninja
زندگی بدون نگرانی

مَتّی ۶:‏۲۵-‏۳۳ -‏ لوقا ۱۲:‏۲۲-‏۳۱

۲۵«پس به شما می‌گویم، نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشید، و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟۲۶پرندگان آسمان را بنگرید که نه می‌کارند و نه می‌دِرَوَند و نه در انبار ذخیره می‌کنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی می‌دهد. آیا شما بس باارزشتر از آنها نیستید؟۲۷کیست از شما که بتواند با نگرانی، ساعتی به عمر خود بیفزاید؟

۲۸«و چرا برای پوشاک نگرانید؟ سوسنهای صحرا را بنگرید که چگونه نمو می‌کنند؛ نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند.۲۹به شما می‌گویم که حتی سلیمان نیز با همۀ شکوه و جلالش همچون یکی از آنها آراسته نشد.۳۰پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می‌شود، اینچنین می‌پوشانَد، آیا شما را، ای سست‌ایمانان، به‌مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟

۳۱«پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم.۳۲زیرا اقوام دور از خدا در پی همۀ اینگونه چیزهایند، امّا پدر آسمانی شما می‌داند که بدینهمه نیاز دارید.۳۳بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و انجام ارادۀ او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد.۳۴پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است!

ادامه