محمد عبدلی , bfdninja

محمد عبدلی

 من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود . . . .
محمد عبدلی , bfdninja

محمد عبدلی

مطالب تصاویر 5
cloobid
bfdninja
، 10 سال و 11 ماه و 1 روز
مرد 29 ساله مجرد
ليسانس ، کشاورز

آلبوم تصاویر

  • .

5 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

محمد عبدلی , bfdninja
محمد 6 ماه پیش
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود . . . .
99
محمد عبدلی , bfdninja
محمد 7 ماه پیش
در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود.و همان در آغاز با خدا بود
محمد عبدلی , bfdninja
محمد 7 ماه پیش
آنچه مقدّس است، به سگان مدهید و مرواریدهای خود را پیش خوکان میندازید، مبادا آنها را پایمال کنند و برگردند و شما را بِدَرند
محمد عبدلی , bfdninja
محمد 8 ماه پیش
با تمام وجود غمگینم. . . .مثل وقتی که زن نمیسازه
محمد عبدلی , bfdninja
محمد 8 ماه پیش
جان ببر انجا که دلم برده ای. . . .