, best.designers

Chivalrous

 جای تو اینجا خالیه
 , best.designers

Chivalrous

مطالب
cloobid
best.designers
، 3 سال و 1 ماه و 7 روز
مرد 30 ساله مجرد
فوق ليسانس ،

رسانه ها

 • کلوب دات کام , recreation
 • دانشکده معماری آزاد قزوین , memaari_aazaad_ghazvin
 • 166 رسانه

  morebox img


تبلیغات

 , best.designers
Chivalrous 3 ماه پیش
جای تو اینجا خالیه
99
 , best.designers
Chivalrous 7 ماه پیش
کسی اهل قشم هست اینجا؟
کامنت بنویسید...
نفس نفس , ffaattii66
سه شنبه 26 دی ، 13:58
نمیدونم
ادامه
نی نی شاپ  , ta.mo
پنجشنبه 14 دی ، 00:00
نه نیست!
ادامه
 , best.designers
8 ماه پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
حسین , hossinhamzehei
چهارشنبه 29 آذر ، 17:27
گر نیایی تا قیامت انتظارت میکشم
منت عشق از نگاه پرشرارت میکشم
ناز چندین ساله چشم خمارت میکشم
تا نفس باقیست اینجا انتظارت میکشم
ادامه
شکوفه , sayeeeesayeeee
جمعه 17 آذر ، 10:49
من از چشم تو خواندم روز آغاز
که با این عشق کار دل تمام است..
ادامه
 , best.designers
Chivalrous 9 ماه پیش
واقعا حیف ...
کامنت بنویسید...
ستایش , setayesh_balali
شنبه 16 تیر ، 17:41
حیف ازین عمران گران که در کلوب سپری شد
ادامه
خانم مبارز  , nina_1996
چهارشنبه 19 اردیبهشت ، 21:29
چی شده
ادامه
آرام احمدی , ghasrebaran30
پنجشنبه 23 فروردین ، 10:44
واقعا حیف محبتها مون ک ب پای ی قدر نشناس میریزیم....
ادامه
 , best.designers
شرط عشق

عروس جوانی قبل از اینکه پا به خانه شوهربگذارد،آبله سختی گرفت ومدتها بیمار شد .

مرد به عیادت نامزدجوان رفت ودرمیان صحبتهایش گفت که چشم هایم بسیار درد می کند .

بیماری زن شدت می گرفت وآبله تمام صورت اورا پوشانده بود. مرد جوان عصا زنان به

عیادت نامزد خود میرفت وازدرد چشم می نالید.عروسی نزدیک بود وزن نگران صورت

خود که آبله آن را از شکل انداخته بود . شوهر هم کور شده بود و مردم همه می گفتند :

"چه خوب، عروس نازیبا همان بهتر که همسری نابینا داشته باشد!"

۲۰ سال بعد زن از دنیا رفت .

مرد عصایش را کنار گذاشت و چشم هایش را گشود . همه تعجب کردند.

مرد گفت: "من کاری جز شرط عشق را به جا نیاوردم!..."
ادامه