سهراب ملیح , baran_2314

سهراب ملیح

 ما که رندیم قدح بر سر بازار کشیم  تو که در پردۀ زهدی  به نهانخانه بنوش
سهراب ملیح , baran_2314

سهراب ملیح

مطالب تصاویر 35
cloobid
baran_2314
، 11 سال و 3 ماه و 29 روز
مرد 76 ساله مجرد
زير ديپلم ، ازاد

آلبوم تصاویر

35 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

سهراب ملیح , baran_2314
تصویر آلبوم از سهراب 2 ماه پیش

99
سهراب ملیح , baran_2314
تصویر آلبوم از سهراب 6 ماه پیش

کامنت بنویسید...
سهراب ملیح , baran_2314
پنجشنبه 23 شهریور ، 21:34
پردازش گوشت مرغ
ادامه
سهراب ملیح , baran_2314
برای هر تغییر و تحولی یا ایجاد ویژگی های خوب در وجودت، همچون اعتماد به نفس،

باید تغییری در روابطت با دیگران ایجاد کنی...

هر یک از دوستانت نشان دهنده شخصیتت هستند...

تا با دوستان خوب و مناسب رفت و آمد نکنی، نمی توانی تغییر کنی...
ادامه
سهراب ملیح , baran_2314
تصویر آلبوم از سهراب 8 ماه پیش

سهراب ملیح , baran_2314
مرا غرض ز نماز آن بود که پنهانی
حدیث درد فراق تو با تو بگذارم
و گرنه این چه نمازی بود که من با تو
نشسته روی به محراب و دل به بازارم؟
ادامه