صابی بانو , banuyezemestan

صابی بانو

 من خویشاوند هر انسانی هستم که خنجری در آستین پنهان نمیکند
صابی بانو , banuyezemestan

صابی بانو

مطالب
cloobid
banuyezemestan
، 7 سال و 8 ماه و 25 روز
زن 34 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

صابی بانو , banuyezemestan
2 هفته پیش
درست اشتباه کن
ادامه
99
صابی بانو , banuyezemestan
صابی 2 سال پیش
من خویشاوند هر انسانی هستم که خنجری در آستین پنهان نمیکند
دیبا دیبا , sparcsun
صورتگر نقاش چین

رو صورت یارم ببین

یا صورتی برکش چنین

یا ترک کن صورتگری
ادامه
کامنت بنویسید...
صابی بانو , banuyezemestan
شنبه 21 اردیبهشت ، 02:27
.. .
ادامه
دیبا دیبا , sparcsun
یکشنبه 15 اردیبهشت ، 22:53
باز هم عاشقت شدم
داشتم آهنگی گوش میدادم
که شبیه موهای تو بود ...
ادامه
صابی بانو , banuyezemestan
دوشنبه 9 اردیبهشت ، 23:27
صورت ز تو سیرت ز تو .. وین عشق پرحیرت ز تو.. صورتگر نقاشم و .. درمانده ام در روی تو .. .
ادامه