سعید سلیمی  , bandikaka

سعید سلیمی

 دروووووووووووووووووووود بر عششششششششششششششششششششششق
سعید سلیمی  , bandikaka

سعید سلیمی

مطالب
cloobid
bandikaka
، 6 سال و 1 ماه و 26 روز
مرد 27 ساله مجرد
فوق ليسانس ، نماینده بیمه


تبلیغات

سعید سلیمی  , bandikaka
پرسپولیس زندگیمه 3 سال پیش
L I K E
ادامه
99
سعید سلیمی  , bandikaka
╣◄*►╣باورکنید نامحرم فضای مجازی همان نامحرم فضای حقیقی ست╣◄*►╣
در مواجهه با شرایطی جدید مثل فضای مجازی، عدم توجه به ابعاد دیگر حجاب سر باز می‌کند و معضلات تازه‌ای را به وجود می‌آورد. آیا صحبت‌هایی که رد و بدل می‌شود، تصاویری که دیده می‌شود، واکنش‌هایی که صورت می‌گیرد و خلاصه هر عمل و عکس‌العملی که دو جنس مخالف در اینترنت به صورت زنده یا جز آن در قبال هم انجام می‌دهند.....
ادامه مطلب:
ادامه
سعید سلیمی  , bandikaka
ادامه
سعید سلیمی  , bandikaka
سعید سلیمی  , bandikaka