بهاره مازرونی , baharin68

بهاره مازرونی

 lanat be havase part.......ahhh
بهاره مازرونی , baharin68

بهاره مازرونی

مطالب
cloobid
baharin68
، 1 سال و 6 ماه و 24 روز
زن 29 ساله متاهل
ديپلم دبيرستان ، خانه دار......خیاطی هم میکنم...


تبلیغات

بهاره مازرونی , baharin68
من از عالم تو را تنها گزیدم
روا داری که من غمگین نشینم؟

|مولانا|

#خاطرات سپید
ادامه
99
بهاره مازرونی , baharin68
مسئولان بچه دار میشن اینجوری قربون صدقش میرن:

بابا واسه اختلاسات بمیره
رانت خوار کی میشی تو
آمریکا رفتنت رو ببینم مامانی
بزرگ بشی بابا بزرگ قاچاق کردنت وببینه
مفسد اقتصادی بابا خوابیده الهییی
قربون چشمای ناپاکت برم که اختلاسات به بابات رفته فسادت به عموت
ادامه
کامنت بنویسید...
فــافــا دُخـتــَر فـَروَردیـنـــی , fafa8lover2
1 ساعت پیش
ادامه
بهاره مازرونی , baharin68
[https://www.aparat.com/v/JwIOK]
بهاره مازرونی , baharin68

ﻣﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﯽﺁﻭﺭﻡ.
ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪاﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻮﺩ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻤﺶ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺷﮑﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻢ.

ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺒﺎﺵ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩٔ ﮔﻨﺎﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺷﺪﻩ.
ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻮﻝ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﻤﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﯼ ﮐﻪ
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮ ﺷﻮﯼ!

یرمرد و دریا
ارنست همینگوی
ادامه
بهاره مازرونی , baharin68

كیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می‌كند،
كتابهایی كه می‌خوانید، و انسانهایی كه
ملاقات می‌كنید...!

مارشال مك لوهان
ادامه