بهار , bahar_2

بهار

 هر چیز که در جستنِ آنی، آنی!!!                            مولانا
بهار , bahar_2

بهار

مطالب
cloobid
bahar_2
، 13 سال و 29 روز
زن 33 ساله متاهل
فوق ليسانس ،

رسانه ها

 • طراحی گرافیک , geraphicclub
 • عکاسی , photographyclub
 • 63 رسانه

  morebox img


تبلیغات

بهار , bahar_2
دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید!
"حافظ شیرازی"
ادامه
99
بهار , bahar_2
دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید!
"حافظ شیرازی"
ادامه
2
بهار , bahar_2

کلمات همیشه این قدرت را ندارند که آدمهای خیلی خوشحال یا خیلی غمناک را ارضا کنند، زیرا آخرین بیان خوشحالی زیاد و غم زیاد سکوت است.

دشمنان - آنتوان چخوف - سیمین دانشور


ادامه
1
2
4
بهار , bahar_2
چهارشنبه 15 خرداد ، 15:08
ادامه
شهریار نو , shahryar1
شنبه 11 خرداد ، 09:28
خیلی پپسندیده شد..
ادامه